21/4/18

אסיפה כללית של חברי הג'יאפ, בחירות ופרמוטציה של ועד הג'יאפ


                                                                                                                                                      16.4.18 


ב 12.5.18, יום שבת, בשעה 20:00, נקיים אסיפה כללית של חברי הג'יאפ, בחירות ופרמוטציה של ועד הג'יאפ  בנוכחותו של פרנק רוליאר, אחראי על קרטלים בוועד ה NLS.
החברים מוזמנים להציע עצמם לפונקציות הבאות בוועד:
·        מזכיר
·        סגן מזכיר
·        גזבר
·        קרטלים
·        פרסומים ומדיה דיגיטלית
·        יחסי חוץ
·        ספריה
בקדנציה זו, בדומה לוועדים קודמים, הועד פעל עם פונקציות שהיו תוצר של צרכי השעה או נבעו מתוך יזמתם של חברים עצמם, כמו ליווי ותיאום פרויקטים ופעילויות הג'יאפ .
כהכנה לאסיפה, חברים מוזמנים להציע יוזמות והצעות חדשות לאופני עבודה או נושאים אחרים  הנוגעים לפעילות הג'יאפ לקראת העלאה לדיון באסיפה.
על סדר היום:
1.     דיווח של חברי הוועד היוצא.
2.     דיון
3.     בחירות לקדנציה הבאה.
אנא שוחחו איתנו, או העבירו אלינו את הצעותיכם בהקדם האפשרי.
המועד האחרון להגשת המועמדויות לפונקציות הוועד הינו  3.5.18

בברכה,
ועד הג'יאפ - אנט פלד, אורית וייס, סולי פלומנבאום, תמי וייל ויוטבת אלברבאום