21/9/14קול קורא להצגת מקרים קליניים


           יום עיון של הג׳יאפ - החברה הישראלית של ה- NLS
"משבר" בזמנים של משבר

"יותר טוב, לכן, שיוותר מי שלא יוכל לחבר
לאופק שלו את הסובייקטיביות של תקופתו"
ז'אק לאקאן – פונקציה ושדה של הדיבור והשפה

בישראל, עוד לא יצאנו מהמשבר הגדול של הקיץ ואנו כבר נתונים בעומקם של משברים נוספים. המשבר, כקטיעה של הרצף עליו משתייכת השגרה, כהתפוגגות של סדר קיים שהיווה זיקה לממשי, איננו ניתן לקריאה מבלי לקחת בחשבון את רוח התקופה.

כפי שציין גיל כרוז בנעילת הכנס האחרון של ה-NLS בגט,  בתקופתנו, לא ניתן לקרוא את תופעת המשבר החל מהמודל דיאלקטי הסובב בין אירוע משברי לבין  רצף השגרה.
בזמנים של "ההיפר-משבר"[i],  של המלחמה המוכללת, של הדיס-פרופורציה הגלובלית, המאפיינים את  עידן של הגעתו לשיא של האובייקט a כאפקט של השיח הקפיטליסטי,  
איך ניתן לקרוא את  התופעה הקלינית? איך על האנליטיקאי להתמקם אל מול הסובייקטיביות של התקופה על מנת שהאקט שלו ישסע את הסובייקט? מהי הקליניקה של המשבר? איפה למקם את המשבר בקליניקה הנוכחית?
"
מחקר במישור של המבנים הקליניים הוא צו השעה[ii]" - כך התווה גיל כרוז את אופק עבודת החקר לקראת הכנס הבא של הנלס שייתקיים במאי הקרוב בז'נבה.

בכדי לעסוק במלאכה זו, נקיים יום עיון קליני  בתאריך 1.11.2014 סביב שאלות אלו ושאלות נוספות הנוגעות בקליניקה של המשבר . כל אחד ואחד מכם מוזמן להציע הבניה של מקרה קליני הנוגע ברגעי משבר,  מקטעים  שיכולים ללמד משהו אודות רגעים שונים של משבר ורגעים פוריים של יציאה ממנו.
המעוניינים מוזמנים לשלוח מייל לחברי ועד הג'יאפ עם תקציר של מספר שורות עד ל 01.10.2014 . מתוך כלל ההצעות יבחרו  עד 6 עבודות להצגה ודיון ביום העיון . העבודה הסופית, עד 5000  תווים, תועבר לחברי הועד ולמתדיין נוסף  שבועיים לפני יום הפעילות

שנה טובה, עם רגעיים פוריים לכולנו.
ועד הגיאפ

 לכל חברי ג'יאפ
BLoGIEP            ולקוראים

Que cette année nous apporte paix ,santé, prospérité et sérénité
Que o novo ano venha com muita saúde e paz e repleto de alegría
Que seamos inscritos y sellados en libros de vida larga, salud y prosperidad en un año dulce y bueno
Guit Yur, Añada Buena, Happy New Year, Bon Any, Feliz Ano Novo, HeureuseAnnée. Glückliches Neues Jahr
שנה טובה ומבורכת,
שנת אושר ועושר, שלום ובריאות