16/1/18

פוליטיקה לאקאניאנית

                             השיחה ממשיכה/מתמשכת - La  Conversation continue ...

"לרשת זאדיג יש כבר "אפקט של בדיעבד– ביטוי זה מופיע גם בטקסט של מילר, במקום מדוייק מאוד – על האסכולה עצמה, כאשר הוא מעמיד אותה אל מול המימד הפוליטי שלה עצמה. "......"השיחה האנליטית יוצרת בהכרח שינויים בעמדותיהם של המשוחחים."
ביום שלישי ה 30.1.18 יתקיים ערב שיח נוסף בנושא פוליטיקה לאקאניאנית.


הטקסט הפותח יהיה הרצאתו של מיגל באסולס שדה הפרוידיאני, שנת האפס ב ELP" - גרסה בצרפתית מופיעה ב 758 LQ

התרגום לעברית כמו גם טקסטים נוספים יישלחו בהקדם.

לקראת ערב השיח הוועד מזמין לשולחן קריאה ב 25.1.18, נשמח אם חברים המעוניינים בכך יודיעו לנו על הצטרפותם למפגש זה 


בברכה
וועד הג'יאפ