5/12/15הפרדוקס של ערבות אסכולה וההוויה של הפסיכואנליטיקאי

The Paradox of the Guarantee of the School and the Being of the Psychoanalyst

הצגת הנושא:

האסכולה הינה המקום בו הווייתו של האנליטיקאי עומדת לדיון, לויכוח ולהבהרה.

הוויה זו של האנליטיקאי אמורה להיות פרדוקסאלית, הן מבחינה מושגית והן מבחינה פוליטית: עצם העובדה

שהאנליטיקאי נובע, והינו תוצאה של תהליך אנליטי אשר עיקרו דה-הזדהות, אמור להביא את הגדרתו לבלתי

אפשרית. תהליך דה-הזדהותי זה, הוא אשר חייב להיות מוכר על-ידי האסכולה כתהליך של הכשרה, והוא זה שנובע

מהידע של הסטרוקטורה ומהפרידה. ידע זה אמור לקבל ביטוי כידע חשוף וכהמצאה חדשה.

הערבות באסכולה של לאקאן, הינה ההכרה בהתרחשויות ובתצורות של ההכשרה, מצד האחרים.

לכן מושג הערבות כמו גם שתי הצורות של AE ושל AME מעמידים במבחן את המתחים ביחס שבין הכוח לבין הידע, במוסדות השונים המרכיבים את עשייה האנליטית בתוך קהילת העבודה.

מהן, אם כך, הכלים והמרחבים שאסכולה מציעה עבור האימות של הבדלי הכשרה כאלה?

מהי המחויבות הפוליטית של האסכולה לגבי כלים ומרחבים אלה ותוצאותיהם?

כיצד הכרעות לגבי ערבות האסכולה עשויות להתממש מבלי לשבור את המרקם העדין הקיים בקהיליית העבודה?

בכדי לברר סוגיות אלה ואחרות הכרוכות במושג הערבות יזמנו את יום העיון בנוכחותה של ליליה מג'וב.

ביבליוגרפיה1. פסיכואנליזה אמיתית וכוזבת (1958) – לאקאן

2. אקט הייסוד של האסכולה (1964) – לאקאן

3. הפרופוזיציה של אוקטובר 1967– לאקאן

4. שיעורים X וסוף שיעור XII של הסמינר XI: ארבעת מושגי היסוד של הפסיכאנליזה

5. משתה של הפסיכואנליטיקאים, שיעורים 12 ו- 13 14.2.1990 ו- 7-3-1990. האסכולה של לאקאן, ו-הפרדוקסים של הערבות. מילר

6. פוליטיקה לאקאניאנית – מילר

7. כיצד הופכים לפסיכואנליטיקאים בנצנוצי שחר של המאה ה-21 – מילר

8 שיעורים 1-2-3 של הסמינר של מילר – Le desenchantement de la psychanalyse סמינר מהשנים 2001 ו-2002.הביבליוגראפיה תלך ותתרחב עם הצטרפותם לשיח מסביב לנושא של עמיתים נוספיםבשם הקבוצה המארגנת

סמואל נמירובסקי