10/6/15

אקט הייסוד-ז'אק לאקאןאני מייסד – לבדי, כפי שתמיד הייתי בזיקה שלי לסיבה הפסיכואנליטית – את האסכולה הצרפתית לפסיכואנליזה, אשר למשך ארבע השנים הבאות אקח על עצמי באופן אישי את ניהולה, באין מה שמונע ממני בהווה לערוב לכך.
בכותרת זו כוונתי להציג את האורגניזם, אשר בו חייבת להתבצע עבודה – אשר, בשדה שפרויד פתח, משיבה על כנה את הלהב החותך של האמת שלו – אשר משיבה את הפרקסיס המקורי, אותו הוא ייסד תחת השם פסיכואנליזה, אל החובה לה היא ראויה בעולמנו זה – אשר על ידי ביקורת שקדנית, מוקיעה את הסטיות והפשרות שמקהות את התקדמותה, בעודן מבזות את השימוש שנעשה בה.
מטרת עבודה זו לא ניתנת להפרדה מהכשרה שאותה יש להעניק בתנועה הזו של כיבוש מחדש. הווה אומר, מוסמכים בה בזכות מלאה, אלה שאני עצמי הכשרתי אותם, מוזמנים אליה כל אלה שיכולים לתרום ולהעמיד ביחס להכשרה זו את תקפות ביסוסו של המבחן.
אלה אשר יבואו אל תוככי האסכולה הזו יתחייבו למלא משימה הכפופה להדרכה פנימית וחיצונית. מובטח להם בתמורה, שדבר לא ייחסך על מנת שכל דבר בעל ערך שהם יעשו יקבל את התהודה הראויה לו ובמקום הולם.
כדי להוציא לפועל את העבודה, נאמץ את העיקרון של עיבוד מתמיד בקבוצה קטנה. כל אחת מהקבוצות (יש לנו שם כדי לכנות אותן) תהיה מורכבת מלפחות שלושה אנשים, חמישה לכל היותר, ארבעה היא המידה הנכונה. ועוד אחד (PLUS UNE) שעליו מוטל המיון, כמו גם הדיון והמוצא שיש לייעד לעבודה של כל אחד ואחד.
לאחר תקופה מסוימת של תפקוד, האלמנטים של קבוצה יוזמנו לפרמוטציה בקבוצה אחרת.
ההכוונה המוטלת לא תכונן אדנות, שהשירות הניתן בה מהווה קרדום לחפור בו על מנת להגיע לדרגה גבוהה יותר, ואף אחד לא יצטרך להתייחס לעצמו כמורד בדרגה בחזרו לשורה של עבודה בסיסית.
בשל הסיבה שכל יזמה אישית תחזיר את יוצרה לתנאים של ביקורת ושל הדרכה, כל עבודה שיש להמשיכה ולבצעה תהיה כפופה לאסכולה.
בשום אופן אין הדבר מצביע על היררכיה הפוכה, אלא על ארגון מעגלי שתפקודו, שקל לתכננו, יתמצק תוך כדי התנסות.
אנו מכוננים שלוש סקציות שאבטיח את מהלכן יחד עם שני סגנים שיסייעו לי בכל אחת מהן.


1. סקציה של פסיכואנליזה טהורה, במילים אחרות פרקסיס ודוקטרינה של הפסיכואנליזה לכשעצמה, שהינה ושאינה אלא – מה שיהיה מכוּנן במקום שלה – הפסיכואנליזה הדידקטית.

הבעיות הדחופות שעליהן להיות מועלות, הנוגעות לכל הסוגיות של הדידקטיקה, יפלסו כאן את דרכן באמצעות עימות מתמיד בין אנשים שיש להם ניסיון בדידקטיקה לבין מועמדים בהכשרה.  סיבת קיומה  (raison d'être)מבוססת על מה שאין להסוות : הווה אומר הצורך הנובע מהדרישות המקצועיות כל אימת שהן מובילות את האנליזנט בהכשרה לקחת על עצמו ולו את האחריות המועטה ביותר האנליטית.
את הכניסה להדרכה יש למקם מתוך בעיה זו וכמקרה פרטיקולרי. הקדמה להגדרת מקרה זה על פי קריטריונים כאלה שיהיו אחרים מאשר ההתרשמויות של כולם והדעה הקדומה של כל אחד ואחד. מכיוון שידוע שכרגע זהו החוק היחיד, כאשר ההפרה של הכלל הכרוכה בשמירת צורותיה הנה מתמדת.
מלכתחילה ובכל מקרה הדרכה מוסמכת תובטח בתוך מסגרת זו עבור הפרקטיקן בהכשרה באסכולה שלנו.
ללימוד שכך מיוסד, יוצעו התווים שבהם אני מנתק את עצמי מהסטנדרטים המוצהרים בפרקטיקה הדידקטית, וכמו כן האפקטים שמייחסים להוראתי על מהלכן של האנליזות שלי כאשר המקרה הוא שהאנליזנטים שלי נוכחים שם תחת הכותרת של תלמידים. יוכללו, במידת הצורך, המבואות הסתומים היחידים שיש לקחת בחשבון מעמדתי בכזאת אסכולה, כלומר אלו שהאינדוקציה עצמה, שאליה מכוונת הוראתי, תחולל בעבודתה. 
לימודים אלה, שעיקרם להעמיד לחקירה את השגרה הסדורה, ייאספו על ידי הועד המנהל של הסקציה, שיבטיח את הדרכים המתאימות ביותר לתמוך באפקטים של פנייתם.
שלוש תת סקציות:
-          דוקטרינה של הפסיכואנליזה הטהורה ;
-          ביקורת פנימית של הפרקסיס שלה כהכשרה ;
-          הדרכה של פסיכואנליטיקאים בהכשרה.
לבסוף, אני מציב כעקרון של דוקטרינה, שסקציה זו, הראשונה, וכמו כן זו שאת יעדה אציין בחלק השלישי, לא יוגבלו בגיוסם להסמכה רפואיות, באין הפסיכואנליזה הטהורה בפני עצמה טכניקה תרפויטית.

  1. סקציה של פסיכואנליזה מיושמת, הווה אומר לתרפויטיקה ולקליניקה רפואית.

יהיו בה קבוצות רפואיות, בין אם הן מורכבות מסובייקטים שעברו אנליזה ובין אם לאו, כל עוד יהיו מסוגלות לתרום להתנסות הפסיכואנליטית ; באמצעות הביקורת של האינדיקציות שלה בתוצאותיה,- באמצעות העמדה במבחן של המונחים הקטגוריים ושל המבנים שהכנסתי אליה כתומכים בקו של הפרקסיס הפרוידיאני, - זאת בבדיקה קלינית, בהגדרות הנוסוגרפיות, בעמדה עצמה של הפרוייקטים התרפויטיים.
      גם כאן שלוש תת סקציות:
-          דוקטרינה של הריפוי ושל הואריאציות שלו ;
-          קָזוּאִיסְטִיקָה ;
-          מידע פסיכיאטרי וסקירה רפואיות.
ועד מנהל על מנת לאמת כל עבודה ככזו של האסכולה, וככזו שחיבורה ישלול כל קונפורמיזם שהיה מלכתחילה.

  1. סקציה של מצאי של השדה הפרוידיאני.

היא תבטיח בראש ובראשונה את הסיכום ואת הסינון הביקורתי של כל מה שמציעים בשדה הזה, הפרסומים שמחשיבים עצמם כמוסמכים.
היא תיקח על עצמה להוציא לאור את העקרונות שלפיהם הפרקסיס האנליטי צריך לקבל את מעמדו במדע. מעמד אשר, כה פרטיקולרי שלבסוף צריך להכיר בכך, לא יכול להיות זה של התנסות שלא ניתן לתפוש.
היא תקְרא לבסוף, למה שבסטרוקטורליזם המיוסד במדעים מסוימים יכול לשפוך אור על זה שאת הפונקציה שלו הראיתי בזו שלנו, להורות וגם למסור את ההתנסות שלנו, – ובאופן הפוך במה שמן הסובייקטיביזציה שלנו, המדעים הללו יכולים לקבל כהשראה משלימה.
בקצה, נדרש פרקסיס של התיאוריה, שבלעדיו סדר הזיקות שמתארים המדעים אותם אנו מכנים השערתיים (conjecturales) יישאר נתון לחסדי הסחף הפוליטי הזה שמועצם מכוחה של האשליה של התניה אוניברסלית.
אם כך גם שלוש תת סקציות :
- באור מתמשך של התנועה הפסיכואנליטית ;
- היבור למדעים סמוכים ;
- אתיקה של הפסיכואנליזה שהיא הפרקסיס של התיאוריה שלה.

המשאב הפיננסי מכונן קודם כל, על ידי התרומה של חברי האסכולה, על ידי המענקים שיתכן ותקבל, ובנוסף לכך על ידי השירותים שתבטיח כאסכולה, יוקצו במלואם למאמציה להוצאה לאור.
בעדיפות ראשונה, שנתון שירכז את הכותרים ותקצירי העבודות, היכן שהופיעו, של האסכולה, שנתון שבו יופיעו, על פי בקשתם הפשוטה, כל אלה שמלאו בה תפקיד.
יצטרפו לאסכולה על ידי כך שיציגו עצמם שם בקבוצת עבודה שכוננה כפי שתיארנו קודם לכן.
הקבלה בתחילה תוכרע על ידי, בלי שאקח בחשבון עמדות שמאן דהו החזיק בהן כלפיי בעבר, בטוחתני שאלו שעזבו אותי, לא אני הוא שנוטר להם טינה, אלו הם שתמיד ינטרו לי יותר על כך שאינם מסוגלים לחזור בהם מכך.
יתר על כן, תשובתי תתייחס רק אל מה שאוכל אני להניח או להיווכח בו מהערך של הקבוצה ושל המקום שמלכתחילה היא מתכוונת למלא.
ארגון האסכולה על עקרון הרוטציה עליו הצבעתי, ייקבע על ידי טיפולה של ועדה מוסכמת על ידי אסיפה כללית ראשונה שתתקיים בתוך שנה. ועדה זו, תעבד אותו על בסיס התנסות שנרכשה עד סוף השנה השנייה, שאז אספה שנייה תצטרך לאשר אותו.

אין זה הכרחי שההצטרפויות יאיישו את התוכנית הזו בכללותה על מנת שהיא תפעל. אינני זקוק לרשימה ארוכה, אלא לעובדים נחושים, כפי שאני חלק מהם כבר עכשיו.
  
21 יוני 1964זהו תרגום שהחל בעבודה משותפת לפני כ3 שנים של: אנט פלד, חליל סביית, ורה אלעד, הדר פורת, ענת פריד.
והובא לסיומו בימים אלו לקראת יום העבודה בגיאפ, זמן אסכולה.
על ידי ענת פריד ואנט פלד.
קראה: אחינעם מצר- גור.