אקט הייסוד-ז'אק לאקאן- עיברית וערבית
אני מייסד – לבדי, כפי שתמיד הייתי בזיקה שלי לסיבה הפסיכואנליטית – את האסכולה הצרפתית לפסיכואנליזה, אשר למשך ארבע השנים הבאות אקח על עצמי באופן אישי את ניהולה, באין מה שמונע ממני בהווה לערוב לכך.
בכותרת זו כוונתי להציג את האורגניזם, אשר בו חייבת להתבצע עבודה – אשר, בשדה שפרויד פתח, משיבה על כנה את הלהב החותך של האמת שלו – אשר משיבה את הפרקסיס המקורי, אותו הוא ייסד תחת השם פסיכואנליזה, אל החובה לה היא ראויה בעולמנו זה – אשר על ידי ביקורת שקדנית, מוקיעה את הסטיות והפשרות שמקהות את התקדמותה, בעודן מבזות את השימוש שנעשה בה.
מטרת עבודה זו לא ניתנת להפרדה מהכשרה שאותה יש להעניק בתנועה הזו של כיבוש מחדש. הווה אומר, מוסמכים בה בזכות מלאה, אלה שאני עצמי הכשרתי אותם, מוזמנים אליה כל אלה שיכולים לתרום ולהעמיד ביחס להכשרה זו את תקפות ביסוסו של המבחן.
אלה אשר יבואו אל תוככי האסכולה הזו יתחייבו למלא משימה הכפופה להדרכה פנימית וחיצונית. מובטח להם בתמורה, שדבר לא ייחסך על מנת שכל דבר בעל ערך שהם יעשו יקבל את התהודה הראויה לו ובמקום הולם.
כדי להוציא לפועל את העבודה, נאמץ את העיקרון של עיבוד מתמיד בקבוצה קטנה. כל אחת מהקבוצות (יש לנו שם כדי לכנות אותן) תהיה מורכבת מלפחות שלושה אנשים, חמישה לכל היותר, ארבעה היא המידה הנכונה. ועוד אחד (PLUS UNE) שעליו מוטל המיון, כמו גם הדיון והמוצא שיש לייעד לעבודה של כל אחד ואחד.
לאחר תקופה מסוימת של תפקוד, האלמנטים של קבוצה יוזמנו לפרמוטציה בקבוצה אחרת.
ההכוונה המוטלת לא תכונן אדנות, שהשירות הניתן בה מהווה קרדום לחפור בו על מנת להגיע לדרגה גבוהה יותר, ואף אחד לא יצטרך להתייחס לעצמו כמורד בדרגה בחזרו לשורה של עבודה בסיסית.
בשל הסיבה שכל יזמה אישית תחזיר את יוצרה לתנאים של ביקורת ושל הדרכה, כל עבודה שיש להמשיכה ולבצעה תהיה כפופה לאסכולה.
בשום אופן אין הדבר מצביע על היררכיה הפוכה, אלא על ארגון מעגלי שתפקודו, שקל לתכננו, יתמצק תוך כדי התנסות.
אנו מכוננים שלוש סקציות שאבטיח את מהלכן יחד עם שני סגנים שיסייעו לי בכל אחת מהן.


1. סקציה של פסיכואנליזה טהורה, במילים אחרות פרקסיס ודוקטרינה של הפסיכואנליזה לכשעצמה, שהינה ושאינה אלא – מה שיהיה מכוּנן במקום שלה – הפסיכואנליזה הדידקטית.

הבעיות הדחופות שעליהן להיות מועלות, הנוגעות לכל הסוגיות של הדידקטיקה, יפלסו כאן את דרכן באמצעות עימות מתמיד בין אנשים שיש להם ניסיון בדידקטיקה לבין מועמדים בהכשרה.  סיבת קיומה  (raison d'être)מבוססת על מה שאין להסוות : הווה אומר הצורך הנובע מהדרישות המקצועיות כל אימת שהן מובילות את האנליזנט בהכשרה לקחת על עצמו ולו את האחריות המועטה ביותר האנליטית.
את הכניסה להדרכה יש למקם מתוך בעיה זו וכמקרה פרטיקולרי. הקדמה להגדרת מקרה זה על פי קריטריונים כאלה שיהיו אחרים מאשר ההתרשמויות של כולם והדעה הקדומה של כל אחד ואחד. מכיוון שידוע שכרגע זהו החוק היחיד, כאשר ההפרה של הכלל הכרוכה בשמירת צורותיה הנה מתמדת.
מלכתחילה ובכל מקרה הדרכה מוסמכת תובטח בתוך מסגרת זו עבור הפרקטיקן בהכשרה באסכולה שלנו.
ללימוד שכך מיוסד, יוצעו התווים שבהם אני מנתק את עצמי מהסטנדרטים המוצהרים בפרקטיקה הדידקטית, וכמו כן האפקטים שמייחסים להוראתי על מהלכן של האנליזות שלי כאשר המקרה הוא שהאנליזנטים שלי נוכחים שם תחת הכותרת של תלמידים. יוכללו, במידת הצורך, המבואות הסתומים היחידים שיש לקחת בחשבון מעמדתי בכזאת אסכולה, כלומר אלו שהאינדוקציה עצמה, שאליה מכוונת הוראתי, תחולל בעבודתה. 
לימודים אלה, שעיקרם להעמיד לחקירה את השגרה הסדורה, ייאספו על ידי הועד המנהל של הסקציה, שיבטיח את הדרכים המתאימות ביותר לתמוך באפקטים של פנייתם.
שלוש תת סקציות:
-          דוקטרינה של הפסיכואנליזה הטהורה ;
-          ביקורת פנימית של הפרקסיס שלה כהכשרה ;
-          הדרכה של פסיכואנליטיקאים בהכשרה.
לבסוף, אני מציב כעקרון של דוקטרינה, שסקציה זו, הראשונה, וכמו כן זו שאת יעדה אציין בחלק השלישי, לא יוגבלו בגיוסם להסמכה רפואיות, באין הפסיכואנליזה הטהורה בפני עצמה טכניקה תרפויטית.

  1. סקציה של פסיכואנליזה מיושמת, הווה אומר לתרפויטיקה ולקליניקה רפואית.

יהיו בה קבוצות רפואיות, בין אם הן מורכבות מסובייקטים שעברו אנליזה ובין אם לאו, כל עוד יהיו מסוגלות לתרום להתנסות הפסיכואנליטית ; באמצעות הביקורת של האינדיקציות שלה בתוצאותיה,- באמצעות העמדה במבחן של המונחים הקטגוריים ושל המבנים שהכנסתי אליה כתומכים בקו של הפרקסיס הפרוידיאני, - זאת בבדיקה קלינית, בהגדרות הנוסוגרפיות, בעמדה עצמה של הפרוייקטים התרפויטיים.
      גם כאן שלוש תת סקציות:
-          דוקטרינה של הריפוי ושל הואריאציות שלו ;
-          קָזוּאִיסְטִיקָה ;
-          מידע פסיכיאטרי וסקירה רפואיות.
ועד מנהל על מנת לאמת כל עבודה ככזו של האסכולה, וככזו שחיבורה ישלול כל קונפורמיזם שהיה מלכתחילה.

  1. סקציה של מצאי של השדה הפרוידיאני.

היא תבטיח בראש ובראשונה את הסיכום ואת הסינון הביקורתי של כל מה שמציעים בשדה הזה, הפרסומים שמחשיבים עצמם כמוסמכים.
היא תיקח על עצמה להוציא לאור את העקרונות שלפיהם הפרקסיס האנליטי צריך לקבל את מעמדו במדע. מעמד אשר, כה פרטיקולרי שלבסוף צריך להכיר בכך, לא יכול להיות זה של התנסות שלא ניתן לתפוש.
היא תקְרא לבסוף, למה שבסטרוקטורליזם המיוסד במדעים מסוימים יכול לשפוך אור על זה שאת הפונקציה שלו הראיתי בזו שלנו, להורות וגם למסור את ההתנסות שלנו, – ובאופן הפוך במה שמן הסובייקטיביזציה שלנו, המדעים הללו יכולים לקבל כהשראה משלימה.
בקצה, נדרש פרקסיס של התיאוריה, שבלעדיו סדר הזיקות שמתארים המדעים אותם אנו מכנים השערתיים (conjecturales) יישאר נתון לחסדי הסחף הפוליטי הזה שמועצם מכוחה של האשליה של התניה אוניברסלית.
אם כך גם שלוש תת סקציות :
- באור מתמשך של התנועה הפסיכואנליטית ;
- היבור למדעים סמוכים ;
- אתיקה של הפסיכואנליזה שהיא הפרקסיס של התיאוריה שלה.

המשאב הפיננסי מכונן קודם כל, על ידי התרומה של חברי האסכולה, על ידי המענקים שיתכן ותקבל, ובנוסף לכך על ידי השירותים שתבטיח כאסכולה, יוקצו במלואם למאמציה להוצאה לאור.
בעדיפות ראשונה, שנתון שירכז את הכותרים ותקצירי העבודות, היכן שהופיעו, של האסכולה, שנתון שבו יופיעו, על פי בקשתם הפשוטה, כל אלה שמלאו בה תפקיד.
יצטרפו לאסכולה על ידי כך שיציגו עצמם שם בקבוצת עבודה שכוננה כפי שתיארנו קודם לכן.
הקבלה בתחילה תוכרע על ידי, בלי שאקח בחשבון עמדות שמאן דהו החזיק בהן כלפיי בעבר, בטוחתני שאלו שעזבו אותי, לא אני הוא שנוטר להם טינה, אלו הם שתמיד ינטרו לי יותר על כך שאינם מסוגלים לחזור בהם מכך.
יתר על כן, תשובתי תתייחס רק אל מה שאוכל אני להניח או להיווכח בו מהערך של הקבוצה ושל המקום שמלכתחילה היא מתכוונת למלא.
ארגון האסכולה על עקרון הרוטציה עליו הצבעתי, ייקבע על ידי טיפולה של ועדה מוסכמת על ידי אסיפה כללית ראשונה שתתקיים בתוך שנה. ועדה זו, תעבד אותו על בסיס התנסות שנרכשה עד סוף השנה השנייה, שאז אספה שנייה תצטרך לאשר אותו.

אין זה הכרחי שההצטרפויות יאיישו את התוכנית הזו בכללותה על מנת שהיא תפעל. אינני זקוק לרשימה ארוכה, אלא לעובדים נחושים, כפי שאני חלק מהם כבר עכשיו.
  
21 יוני 1964זהו תרגום שהחל בעבודה משותפת לפני כ3 שנים של: אנט פלד, חליל סביית, ורה אלעד, הדר פורת, ענת פריד.
והובא לסיומו בימים אלו לקראת יום העבודה בגיאפ, זמן אסכולה.
על ידי ענת פריד ואנט פלד.


קראה: אחינעם מצר- גור.مقدمة لقراءة "فعل التأسيس" 

"فعل التأسيس" هو النصّ الذي طرحه لاكان في العام 1964 مؤسسا من خلاله مدرسته بعد ان تمّت نهائيا عملية إقصائه من الجمعية العالمية للتحليل النفسي (IPA) ,  بنزع صلاحيّته في تأهيل المحللين داخلها كمحلل مدرّب , في العام 1963 .
وقد تمّ هذا الاقصاء بعد عشر سنوات من محاولات لاكان المتواصلة للحفاظ على عضويّته وتَدريسِه داخل الجمعيّة على الرغم من اختلافه ونقده للتوجّهات التحليليّة التي نشأت وطغت داخلها في اعقاب فرويد (الكلاينية, علاقات الموضوع, سايكولوجية الأنا) . ورغم تباين قراءاته وحدّة نقده للتوجهات المختلفة تلك , الا انه رآها بالمُجمل , كخروج وابتعاد عن المفاهيم والاكتشافات الفرويدية الثورية في أصالتها وتجديدها , والتي لم تكن من منظوره سهلة للاستيعاب  على اتباع فرويد اللاحقين وعليه فقد خانوها وحرّفوها ولم يلتزموا بها. على هذه الأرضية ,  ابتدأ لاكان تدريسه في العام 1953   تحت عنوان "العودة الى فرويد" ,  والذي أجلّه أكثر ما يمكن حسب قوله وكان قد تجاوز الخمسين إذ ذاك . وقد دأب لاكان في المرحلة الاولى من تدريسه داخل الجمعية,  الالتزام بقراءة ملازمة للنصوص الفرويدية , مشيرا ومنتقدا على نحو مستمر , الانحرافات عن درب فرويد ومفاهيمه داخل الحركة التحليلية. لم يكن نقد لاكان واجتهاداته سهلين  للهضم داخل الجمعية وقد غدا نقده لاذعا أكثر بعد عمليّة إقصائه التي شبّهها في سميناره الحادي عشر - والذي مرره في العامين (1963-64) خارج المدرسة مباشرة بعد إقصائه - بإقصاء شبينوزا من الكنيس. وفي واقع الأمر أن عملية الإقصاء تلك هي مثال حيّ لما تعنيه العبارة "شرّ البلية ما يضحك ", إذ لم يجد أسياد تلك الجمعية دلائل لتبرير تلك الخطوة , عدا سبب واحد ووحيد , وهو رفض لاكان المستمر الانصياع لتحذيراتهم والقبول بشرط تحديد وقت جلساته العلاجية بزمن محدد مسبقا . ومن المعلوم ان مبدأ تحديد وقت الجلسات العلاجية (بخمسين دقيقة) تحوّل داخل تلك الجمعية الى "عجل مقدّس"  لا يمكن الاقتراب منه ولا نقاشه وبات من الواجب التقيد به في ايّ علاج على نحو مطلق وعام , وما عبر تباينات واختلاف الحالات. لم يجد هؤلاء "الأسياد" الذين غابوا بموتهم أو قبل ذلك  فيما لم يغب لاكان, ما يطعن بآدابه المهنيّة  ويبرر فعلتهم , عدا ذلك السبب الواهي . وقد جهدوا لإثبات ذلك الامر , عاقدين حوله صفقات متاجرة ووعود بالترقية ومنح الالقاب لمتدرّبيه لكي يدفعوهم ليشهدوا ضده على عدم التزامه بتحديد وقت الجلسات,  خلال تحليلهم . وقد نبع رفض لاكان الالتزام بتلك القاعدة من أسباب عدة - يفيض الخوض فيها عن مستلزمات هذه المقدمة -  وبالأساس من منطلق رفضه الأخلاقي المبدأي  على تجيير الذوات المختلفة وإخضاعها لقانون واحد أعمى يتعامل مع تجربة الوقت على أنها مطلقة وواحدة لدى الجميع.
على هذه الخلفية ومن خلال هذا السياق شرع لاكان بتأسيس مدرسته. وفي هذا النص الذي يُرسي فيه الأسس والقواعد لمبناها  ولسيرورة تأهيل المحلّل داخلها ,  يطرح أمامنا لأول مرة جهاز الكارتيل كأداة أساسية للدراسة والبحث داخل المدرسة وكلبنة أساسية ببنائها. وقد راهن لاكان على هذا الجهاز كما وعلى جهاز العبور Passe الذي عرضه في " الاقتراح لتأهيل المحلّل" والذي اشتهر باسم اقتراح أكتوبر ثلاث سنوات لاحقا (1967),  راهن على هذين الجهازين في مدرسته كأداتين أساسيّتين من شأنهما -  مع توجيهات وقواعد أخرى صاغها -  حفظها من الانزلاق والتحوّل الى مجموعة  كنسيّة هرميّة تخضع وتكرّس ديناميكية القطيع على منوال المجموعات التي وصفها فرويد في نصه " علم نفس الجمهور وتحليل الأنا" , مُدرجا هناك الكنيسة والجيش كمثالين لجمهور منظم يخضع لتلك الديناميكية. وقد كان همّ لاكان الأول عند تأسيسه لمدرسته إرساء أسس لمجموعة تحليلية تعمل وتبنى وِفق نمط مُغايِر لنمط المجموعات المُغلقة التي تتأسس على قاعدة التماهي وتكريسه , ما بين الأفراد ومع القائد ,  وعليه فإنها تحدّ من أفق التحليل كما والبحث داخلها, كما هو واقع حال المبنى الذي ترسّخ داخل الجمعية التحليلية العالمية من منظوره . ولا يعني هذا الحديث بالطبع ولا بأي حال , أن النزوع للانتظام وفق هذا النمط والذي هو انساني في صميمه , قد لا يصيب مجموعات وأفراد من أتباع المدرسة اللاكانية فهناك امثلة ليست قليلة لمجموعات مغلقة داخلها أيضا. انما من الحريّ بمكان الايضاح بأن هذا الامر يُقيّد ويتعارض بالضرورة مع مسار التجربة التحليلية وأصالتها, إذ أن تلك التجربة هي تجربة بحث ومسائلة جذرية لحقيقة كل ذات ومسعى للكشف في افقها عن التمايز الفريد والخاص لكل ذات تشكلّت في اللغة مع آخرها (الكبير) وفتح الباب امامها للقاء ومعايشة فرادتها وتمايزها. واذ أنها كذلك فمن غير الممكن لتلك التجربة أن تصل مبتغاها في ظلّ قيد التّماهي والمناخ الذي يكرسّه.  
بناءً على ما تقدّم , وكما يُشير لذلك جاك ألين ميلير في محاضرته "نظرية تورينو"[i] ,  فليس من الغرابة أن يفتتح لاكان نصّ تأسيس مدرسته , من خلال الإشارة إلى كونه وحيدا كذات ("أؤسس لوحدي كما كنت دوما في صلتي مع السبب التحليلي") , فهو يدعو المحلّلين الانضمام لمدرسته الجديدة, لا من خلال وضعيّة القائد ومن مَوْقعة نفسه كمثال للتّماهي وإنما من خلال كونه ذاتً ككلّ ذات , لها سببها ولها علاقتها الإغترابيّة الخاصة مع المُثُل أو المثال.
"فعل التأسيس" المترجم هنا هو الجزء الأول من نص أشمل عُرض بالصيّاغة المختصرة هذه لحظة التأسيس . فيما بعد , وسّعه لاكان وأضاف عليه جزئين آخرين آمل أن أتمكّن من ترجمتهما وإضافتهما إليه لاحقا. الجزآن المتبقيان هم : "ملاحظة إضافية" و"استهلال" . وقد نُشر النصّ كاملا في الكتاب "نصوص أخرى" الذي أصدره ج. أ. ميلير بعد وفاة لاكان , وضمّ سلسلة نصوص لم تكن قد نشرت في حياته.
 لقد تمّت ترجمة هذا النص للعربية بجهودي الذاتية وبالمقابل لعمل كارتيلي كنت شريكا فيه مع عدة زملاء من أعضاء المجموعة الإسرائيلية للمدرسة اللاكانية الجديدة (GIEP-NLS) , لنقل النص للغة للعبرية. وقد تمّت الترجمة من خلال الأصل الفرنسي والترجمة الإنجليزية.
قد تكون قراءة النص عسيرة وعصيّة على الفهم للقراء في مواقع عدة, فليس من السهل قراءة وفهم النص اللاكاني والأصعب من ذلك بالواقع ترجمته . لم تَمنعني وتُثنني تلك الأسباب من استثمار الجهد اللازم لإنجاز ترجمة النص ونقله للعربية؛ ذلك لاتفاقي مع ما قاله لاكان في "انتصار الدين" مجيبا على الادعاء بأن "نصوصه" [ii] عصيّة على الفهم : "لم أكتب  "نصوصي" لكي تُفْهم وإنما لِتُقرا وليس هذان الأمران سواءً بالمرة " .
وعليه فليس لي , أخيرا , الا ان اتمنى للقارئ  قراءة مثمرة وممتعه من خلال لقاءه الخاص والفريد بالنص.     

خليل ع. سبيت
    (آب 2016)فعل التأسيس
جاك لاكان

أؤسس – لوحدي , كما كنت دوما في صلتي مع السبب التحليلي- المدرسة الفرنسية للتحليل النفسي[1] , والتي سآخذ على عاتقي شخصيا مهمة توجيهها على مدار السنوات الأربع التالية , وإذ ليس هنالك في الوقت الراهن , ما يمنعني من أن أتكفّل بذلك.
أبغي بهذا العنوان عرض الجهاز الذي يجب أن يتحقق فيه عملٌ – يَستعيد في الحقل الذي شرَّع أبوابَه فرويد, ألنصلَ القاطع لحقيقتِه - ويُعيد الممارسةَ الأصلية التي أسسها هو تحت اسم التحليل النفسي, إلى الواجب الذي يليق بها في عالمنا هذا- عملٌ يشجب من خلال نقدٍ مواظب, الانحرافات والتسويات التي تُعيق تقدمّها, كما وتحقِّر استخدامَها في الآن ذاته.
من غير الممكن عزل هدف العمل هذا عن تأهيلٍ من الواجب منحه في إطار حركة الاستحواذ المجدّد هذه . ما يعني الاعتراف بأولئك الذين أشرفت على تدريبهم أنا شخصيا كمؤهلين أحقاء تماما , كما ويُدعى إليها كل أولئك الذين بمقدورهم أن يساهموا في تثبيت امتحان هذا التأهيل .
سيلتزم أولئك الذين سيدخلون هذه المدرسة, بتنفيذ مهمة خاضعة لإشراف داخلي وخارجي. ومقابل ذلك سيُؤمّن لهم أن  لا يتمّ ادخار أي شيء في سبيل أن يحظى كل شيء قيّم يفعلونه , بالصّدى الذي يستحقّه وبالمكان الذي يُناسبه.
ولإخراج العمل إلى حيّز التنفيذ , سنتبنى مبدأ الدراسة المُستديمة في مجموعة صغيرة . كل مجموعة (ولدينا اسم لتكنية المجموعات) [2]ستكون مركبّة من ثلاثة أشخاص على الأقل , خمسة على الأكثر , أربعة هو المقدار الصحيح . وواحد زائد  (PLUS UNE)  تُلقى عليه مهمّة الإنتقاء  والنقاش والحصيلة التي تلائم جهود كل واحد وواحد.
بعد فترة معينة من النشاط , يدعى عناصر المجموعة للتّبدّل والإنخراط في مجموعة أخرى. لا تمؤْسِس مسؤولية التوجيه سيادةً , تُشكّل الخدمة فيها أداة تُستخدم لبلوغ مرتبة عليا , ولن يضطر أي واحد أن يعتبر نفسه كمن وضُعت رُتبته إذ يعود إلى منزلة العمل في القاعدة.
ولأن كلّ مبادرة شخصية تضع مؤلفَّها في ظروف نقد وإشراف, فان كلّ عمل من المفروض تنفيذه والاستمرار فيه , سيكون خاضعا للمدرسة.
ليس المقصود بهذا على أي نحو هرميّة معكوسة , وإنما نظام دائري تتشكل آليته , سهلة البرمجة , من خلال التجربة. سنؤسس ثلاث قطاعات أرعى مسارها مع نائبين يساعداني في كل واحدة منهنّ.
1.    قطاع للتحليل النفسي الخالص , أو بتعبير أدق تطبيق عملي ومذهب[3] للتحليل النفسي , والذي هو وليس عدا كونه - ما يجب أن يتأسس في مكانه – التحليل النفسي التدريبي.
المعضلات الملّحة التي يجب أن تُطرح , والتي تتعلق بمجمل قضايا التحليل النفسي التدريبي , يتوجّب أن تشقّ طريقَها هنا عبر مواجهة مستديمة بين أشخاص لديهم خبرة في التدريب ومرشّحين قيد التأهيل.
يستندُ سببُ وجودِه  (Raison d'être)[4] إلى ما لا يجب إخفاؤه : أي الحاجة النابعة من المتطلّبات المهنيّة , طالما تؤدي تلك المتطلّبات لأن يأخذ المتحلِّل قيد التأهيل على عاتقه مسؤولية تحليلية , حتى ولو كانت الأصغر على الإطلاق .
يجب مَوْقعة الدّخول للإشراف من خلال هذا الإشكال وكحالة خاصّة . إنه استهلال لتعريف هذه الحالة وفق معايير مختلفة عن انطباعات الجميع والأفكار المسبقة لكل واحد . ذلك لأنه معلوم أن هذا هو قانونه الوحيد حاليا , وفي حين أن نقض القاعدة المتعلقة بالحفاظ على أشكاله, مستديمة.
منذ البداية وفي كل حالة سيتم تأمين إشراف ذو أهلية في هذا الإطار لكل مُتَدرِّب قيد التأهيل في مدرستنا.
سنطرح للدراسة التي تتأسس على هذا النحو , المميّزات التي من خلالها أعزل نفسي عن المعايير المعلنة في الممارسة التدريبية , وأيضا التأثيرات التي يَنْسبونها لتدريسي على مسار التحاليل التي أُديرها , في حين أن الحال هو أن المتحلّلين حاضرون هناك بصفتهم تلامذة . ستُشمل , إذا استوجَب الأمر , المداخل الموصدة الوحيدة التي يجب أخذها بالحسبان من موقعي في مدرسة كهذه , أي : تلك التي سيُحدثها على عملها , الإستقراءُ ذاته , والذي يوجِّه إليه تدريسي.  

هذا التعليم , والذي جوهره أن نضع قيد البحث المألوفَ الرتيب, سيُجمع من قبل اللجنة الإدارية للقطاع , والتي ستُؤَمّن السبل الأنسب لتمد الآثارَ التي يطلبها بأسباب الحياة .

ثلاثة أقسام فرعية للقطاع:
-      مذهب للتحليل النفسي الخالص .
-      نقد داخلي للممارسة التحليلية كتأهيل.
-      إشراف للمُحلّلين قيد التأهيل.
أخيرا, أضعُ وكمبدأ مذهبّي , أن لا يتقيد هذا القطاع , الأول , كما وذلك الذي سأذكر هدفه في الجزء الثالث , في تجنيده بالكفاءات الطبية , إذ أن التحليل النفسي الخالص بحد ذاته ليس تقنية علاجية.

2.     قطاع للتحليل النفسي التطبيقي , أي للعلاج وللعيادة الطبية.
 إليه تُقبل مجموعات طبيّة , سواء تألفت من أشخاص عبروا او لم يعبروا تحليلا نفسيا , وطالما بمقدورها أن تفيد التجربة التحليلنفسيّة ؛  عبر نقد دواعي استعمالها من خلال نتائجها ,  - بواسطة امتحان المصطلحات المصنِّفة والمباني التي أدخلتها  إليها كداعمة لخط الممارسة الفرويديّة  - وذلك بالفحوصات العياديّة , وبالتعريفات النوسوغرافيّة (nosografical)[5] , وفي الوضعية ذاتها للمشاريع العلاجية.

وهنا ايضا ثلاثة اقسام فرعية:
-      مذهب للعلاج ولاشكاله المختلفة
-      الإفتاء (Casuistry)
-      معلومات الطب النفسي والبحث الطبي
     لجنة إدارية للتحقق من كل عمل هو جزء من المدرسة , والتي يُقصي تشكيلها كلًّ طاعة قائمة مسبقا.

3.    قطاع لمخزون الحقل الفرو يدي.
يكون أولا وقبل كل شيء مسئول عن التلخيص والتنقيّة النقديّة لكل ما تقترحه في هذا الحقل المنشورات التي تعتبر نفسها ذات أهلية.
ويأخذ على عاتقه إصدار المبادئ التي بحسبها يتوجّب على الممارسة التحليلية أن تتبوأ منزلتها ما بين العلوم . منزلة لا يُمكنها – مهما كانت فريدة وفي نهاية الأمر يجب الاعتراف بذلك – أن تكون لممارسة غير قابلة للوصف أو الصياغة.
ستُدعى (ممارستنا –خ.س) في نهاية الأمر من أجل تعليم كما وتمرير تجربتنا , لكل ما في البُنيوية المؤسسة في علوم معينة قد يُلقي الضوء على ذاك الذي أظهرت وظيفته في تلك التي لنا ,-  وعلى نحو معاكس,  تستطيع تلك العلوم نفسها ان تستقبل ما هو من الذاتية (subjectivation) خاصتنا ,  كإيحاء متمّم.
في نهاية المطاف, مطلوبٌ تطبيق عملي للنظرية , والذي بدونه يبقى نظام الصلات الذي تصفه العلوم التي نكنّيها نحن كافتراضية (conjecturales) , عرضة لرحمة الجرف السياسي الذي يتعاظم بِفِعل وهم الإشراط العمومي (universal).            

وهكذا, مرة أخرى ثلاثة أقسام فرعية للقطاع:
1.     توضيح متواصل للحركة التحليلية.
2.    تَمَفْصُل مع علوم مجاورة.
3.    آداب مهنيّة (Ethics) [6]للتحليل النفسي هي التطبيق العملي لنظريّته.
الموارد المادية الناتجة أساسا , بفضل مساهمات أعضاء المدرسة , والهِبات التي قد تحصل عليها , وبالإضافة لذلك على يد الخدمات التي ستُسديها كمدرسة , تُخصّص بالكامل لمجهودها في النشر والإصدار .  
بالمقام الأول , حولية تجمَع العناوين وخلاصة الوظائف في المدرسة أينما تم إصدارها ؛ حولية يظهر فيها , وفقا لطلبهم البسيط , كلّ أولئك الذين تقلّدوا مناصب فيها .
الانضمام للمدرسة يتم عن طريق عرض ذاتي في مجموعة عمل تشكلت وفق ما وصفناه سابقا[7].
يتم البتّ في القبول بداية من قبلي , من دون الأخذ بالحسبان مواقف اتخذّها تجاهي أحدهم في السابق ؛ واثق أنا من أن أولئك الذين تركوني لست أنا من يكنّ لهم ضغينة, وإنما هم أولئك الذين دوما سيكنّوها لي أكثر , جرّاء عدم قدرتهم على التّراجع عنها.
زيادة على ذلك , ستتطرق إجابتي فقط إلى ما أستطيع افتراضه أو التحقّق منه , من خلال قيمة المجموعة ومكانها الذي تعتزم ملأه منذ البداية .  
تنظيم المدرسة على مبدأ التناوب إليه قد أشرت , يتحدد بعناية لجنة متفق عليها من قبل الاجتماع العام الأول والذي سيقام بعد سنة من الآن. هذه اللجنة سوف تناقش المبدأ بناءا على التجربة التي اكتسبت حتى نهاية السنة الثانية , وحينها سيضطر اجتماع عام ثان للمصادقة عليه .
ليس ضروريا أن ينفّذ الأعضاء هذا البرنامج بمجمله من اجل ان يعمل. لست بحاجة لقائمة طويلة , وإنما لعمال ذوي تصميم , كما اني جزء منهم حاليا.


21 تموز 1964  
ترجمة : خليل ع. سبيت

ملاحظات[1] [بعد ثلاثة شهور, المدرسة الفرويدية الباريسية – ج. أ. ميلير.]
[2] [الكارتيل وهو وحدة العمل الأساسية في المدرسة التي اقترح مبناها لاكان في هذا النص. –  المترجم ]
[3] [Praxis and Doctrine   بالإنجليزية  وهذه أنسب ترجمة وجدتها تُقارب المكتوب -  المترجم]
[4] [ورد في النص الانجليزي دون ترجمة  وهو مصطلح   فرنسي  يستخدم عادة  في اللغة الإنجليزية ، ويعني "سبب  وجود الشيء "- المترجم]. 
[5] [ nosology  - علم تصنيف الأمراض -  المترجم]
[6] [أو أخلاقيّات – المترجم]
[7] [أي الكارتيل- المترجم]
[i] المحاضرة التي قدمها ميلير في المؤتمر العلمي الاول للمدرسة اللاكانية للتحليل النفسي في ايطاليا (2000) بعنوان "نظرية تورينو حول ذات المدرسة".      
[ii] "انتصار الدين" هو توثيق لمؤتمر صحفي مع لاكان , عُقِد في روما في العام 1974 ونُشر لاحقا. و"النصوص" (Ecrits) هو الكتاب الوحيد الذي أصدره لاكان في حياته (1966) وجمعت فيه اعماله ومقالاته المكتوبة الأساسية.