15/3/17

קריאה לפסיכואנליטיקאיםקריאה לפסיכואנליטיקאים
נגד מארין לה-פן
ומפלגת השנאה
החזית המכונה לאומית, מצמצמת את הלאומיות, לאבות הקדומים. היא הופכת אותה, לא לבחירה יוםיומית, אלא למורשת ארכאית. היא ההיתגלמות העכשווית של הזרם האנטי-מהפכני החילוני, שנולד בזמנו מתוך העוינות לנאורות, תפארתה של צרפת. זרם רעיוני זה כבר היה בשילטון: הייתה זו, ההרפתקה של שיתוף-הפעולה, תחת הכיבוש הנאצי. זה המתפתה בהתנסות שניה שוכח או מתעלם מהטבע הבזוי של הראשונה.
הבחירות לנשיאות הרפובליקה תיערכנה ב-23 באפריל וב-7 במאי. הבחירות לפרלמנט יתקיימו ב-11 וב-18 ליוני. מזה מספר חודשים, כל סקרי דעת הקהל ממקמים את מארין לה-פן, בראש הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות. אף אחד לא יכול לשלול שהיא תזכה בשני. כל יום אנו שומעים קולות של אפשרות מפחידה, מעוררת מועקה, מקוממת, דוחה זו.
אכן, האידאולוגיה הלה-פניסטית מאיימת על החופש הציבורי. היא מחמירה את המגמות המובילות להדרה, לשנאה ולעימות. בהקשר האירופאי והעולמי הרואה את התפשטות הניצול הלאומני, של חוסר שביעות הרצון של העם, בחירתה של גב׳ לה פן תפלג את החברה שלנו, ויתלוו לה תוצאות הרות אסון.
עצם אפשרותה של הפרקטיקה המקצועית שלנו מוטל על כף המאזניים. אין פסיכואנליזה ראויה לשמה ללא מדינת חוק, ללא חופש דעה וחופש העיתונות, ללא הנשימה והדינמיות של חברה פתוחה. לכן אנו חורגים מהריסון שלנו בענינים פוליטיים בכדי לקרוא לעמיתנו האזרחים להצביע עמנו נגד התומכים בשנאה.
פריז, 13 במרץ, 2017
תרגמו נתן ברנט ואנט פלד
https://www.change.org/p/le-peuple-fran%C3%A7ais-appel-des-psychanalyste
s-contre-marine-le-pen-9cbfc4db-4c1b-4c1a-b8ef-f8b39425124b?recruiter=13235670&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg

I

OPERATION
APPEL DES PSYCHANALYSTES 
CONTRE MARINE LE PEN 
 POUR SIGNER LA PÉTITION CLIQUER ICI