12/12/12

פעילות ספריה בתולעת ספרים - השקת הספר ״צדו האחר של הדימוי״

בנוכחות של כ- 45 משתתפים, התקיימה הפעילות הראשונה של ספרית הג׳יאפ. באירוע, הוצג את ספרה החדש של קלאודיה אידן ״צדו האחר של הדימוי - המבט בעקבות פרויד ולאקאן״.
הציגו את ספרה נחמה גסר, מיכל גוברין ויצחק ביניימיני. דיברי המציגים היו בעלי עומק והאירו את ספרה של קלאודיה מנקודות מבט שונות.
סיכום הדברים יפורסם בהמשך.