13/12/17

סמינר :"מסלולו של המושג העברה בהוראה של לאקאן"בסמינר זה נדון ברגעים השונים בהתייחסות של ז'. לאקאן למושג ההעברה ובהשלכות והחידודים שנבעו מפיתוחים אלה ביחס למקומו של האנליטיקאי. התנועה שהתחוללה בעיקר מההתמקדות באגלמה  אל רעיון של הסובייקט אמור לדעת. במונחים אחרים, מאהבת ההעברה הפרוידיאנית לאהבת הידע הלאקאניאני.
מתוכננים 4 מפגשים, פעם בחודש, בימי חמישי, בתאריכים הבאים:
21 בדצמבר 2017 , 18 בינואר 2018 , 15 בפברואר 2018 ו-22 במרץ 2018 .
שעות 19.00 – 20.30
חומר ביבליוגרפי מאת ז'. לאקאן:
"התערבות על ההעברה", 1951, כתבים
קטעים מתוך סמינר I, 1953 ומתוך סמינר VIII 1960-61
קטעים מתוך סמינר XI , 1963-64
ההצעה מה-9 באוקטובר 1967
קטעים מהסמינר XVII ,  1969-70  


קלאודיה אידן

חג חנוכה שמח