31/1/17

חברים יקרים,

שמחים להזמינכם לערב עבודה ושיח בג'יאפ  - לקראת הכנס של הNLS,
"סביב הלא-מודע - מקום ופירוש של תצורות הלא-מודע בריפוי הפסיכואנליטי" 

קטרין פאומיה-פסלר חברה ב-ECF וב- AMP, תציג את עבודתה :
  "כדי להשתלב בחוט המוביל של הכנס  של ה-NLSסביב הלא מודע,  אני מציעה לחזור למקורות בעקבות צעדיו של פרויד. מה יותר טוב אם כן, מאשר לחזור לנקודת ההתחלה בהוראתו של פרויד והולדתה של הפסיכואנליזה. "פירוש החלום" והחלום של הזריקה של אירמה בפרט, יהוו חוט מנחה לערב זה. חלום זה, החונך את הפסיכואנליזה, מהווה הן את ליטרת הבשר והן את "חמרי המיחזור" ("propre fumier" ) של פרויד, ויהיה המצפן בשיח סביב הנושא של הלא מודע ותצורותיו. חלום זה, כפי נראה, יותר מתמיד, בעל הדהודים וקירבה עמוקה לקליניקה של ימינו."

שלמה ליבר: דיון והנחיה

מועד המפגש :יום ה 9.2.17, שעה 19.45
ב"נסיך הקטן"- רחוב רש"י 17 *
חניה קרובה:דיזנגוף סנטר
דמי השתתפות 50 ₪

בברכה
אנט פלד וועד הג'יאפ

*בחודש מרס הפעילות תחזור לבית הצעירים אשר מיועד בחודש פברואר להכנה בחינות סטודנטים.