3/6/17

פוליטיקה לאקאניאנית, גרסא מקומית- 50+אחת(ד)

המטוטלת של פוקו הייתה מרכיב בניסוי שערך המדען לאון פוקו בפריז בשנת 1851. בעזרת המטוטלת פוקו הדגים את העובדה  שכדור הארץ נע סביב צירו. סיבובו גורם למישור התנודה של המטוטלת לחוג באיטיות. המהירות הזוויתית מושפעת מקו הרוחב של המקום בו מתבצע הסיבוב. בכל קו רוחב שבו המטוטלת תמוקם תהיה סטייה שונה.
סיבוב שלם יושלם בפריז לאחר 32 שעות, בישראל לאחר 40 שעות, בקטבים 24 שעות ואילו בקו המשווה האפקט לא יורגש כלל...

פוליטיקה לאקאניאנית, גרסא מקומית-
 50+אחת(ד)

פסיכואנליטקאים שואלים שאלות :"דמוקרטיה בשעת חרום״מפגש עם פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן הנשיא לחקר הדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור אמריטוס ודיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.ארגומנט:

בשבת הה13 במאי, בנאומו במדריד, ז׳ק אלאן מילר פנה לכל האנליטיקאים הנוכחים באולם ולכל אלה שהתחברו דרך האינטרנט והזכיר, בין היתר, את שנאמר לו במכתב: שהוא, מילר, רגיש לעובדה שפרון הזמין וארח את הנאצים בארגנטינה כי הוא, מילר, יהודי. מכאן הוא הקיש שאם נכון הדבר, אם בשל היותו יהודי הוא מתנגד לפשיזם, אזי אומות העולם זקוקים ליהודים על מנת לשמור על הדמוקרטיה ועל מדינת החוק.
ב13 ביוני נפגוש את פר׳ מרדכי קרמניצר על מנת לשוחח אתו על היהודים במדינת ישראל. האם ההיסטוריה שלנו פה יכולה לאשש שהיותך יהודי מביא אותך להתנגד לפאשיזם ולדבוק במשטר דמוקרטי כערך עליון? כשהנביא שמואל ניסה להניא את העם מלנסות להיות ככל הגויים ולהמליך על עצמם מלך, מה עמדתו זו מלמדת על אי ההלימה בין יהדות ומשטר מדיני מסויים?
אפשר להגיד שמדינת היהודים היא הצלחה גדולה, אפילו מהממת. אך אי אפשר להתכחש לעובדה שככל שהזמן עובר הסתירה בין ההצלחה הזו וההתרחקות מהאידאלים שבנו את ארצנו מביאים לעמדות סובייקטיביות שנעות בין אכזבה וספק לגבי העתיד ואפילו אובדן עצות. העצה הציונית לא מהווה בימינו מזור בדוק לבעיות  העם. עכשיו, כשאנו קיימים כמדינה, בנסיבות המיוחדות של המזרח התיכון, אנו נדרשים להשתתף במאמץ לעשות מהחיים כאן חיים שיכולים להכיל בתוכם את מה שאנו מגלים יום יום בעבודתנו הפסיכואנליטית: האפשרות הבלתי נדלית של האדם להמציא את גורלו.

סוסנה הולר
המפגש יתקיים ב-13.6.17 ב- Table Talk, דיזינגוף 64, תל אביב, קומה 2,
שימו לב: המפגש יתחיל בשעה 19:00 בדיוק.
השתתפות :50 ₪