10/9/17

הזמנה למפגש עם ד'ר עאדל מנאעבעקבות הפגישות עם פרופ׳ קרמניצר בתל אביב ועם פרופ כהן בירושלים, תתקים פגישה עם ד׳ר עאדל מנאע  
בון ליר, ירושלים.
התאריך: 17 בספטמבר
השעה: 20

הנה ההגיון ממנו נבעה היוזמה הזאת:
עם פרופ' קרמניצר למדנו שהדמוקרטיה הישראלית קשורה קשר הדוק ליחסים בין יהודים וערבים בישראל. הזמנו את הלל כהן על מנת ללמוד אתו על הלאומיות הפלסטינית והאידאלים שלה.
חברים העירו על כך, בצדק, שרצוי גם לפגוש אזרח ערבי לשמוע ממנו על השאלה הזאת.
כך הזמנו את ד'ר עאדל מנאע. לאחרונה יצא לאור ספר שלו הנקרא: ״נכבה והשרדות״.  ( ון ליר והקיבוץ המאוחד.) הספר נכתב בעברית.
קריאה בספר שלו מלמדת הרבה על החוויה של ערבי בארץ ועל תפיסתו את האירועים של מלחמת העצמאות ועד 1956. תפיסה שכמובן משפיעה על הראיה הפוליטית האקטואלית.

יש הרבה שאלות שאנחנו נרצה לשאול את ד'ר מנאע, ונקווה שגם הוא ישאל אותנו.
נדמה לי שמפגש כזה חיוני על מנת ללמוד איך ניתן לצאת מן המלכודת האספקלרית שבין שני העמים בארץ. הפסיכואנליזה הלכה צעד ענק קדימה עם פרויד להתרחק מהדיאלקטיקה שבנה הגל כשהמשיג את היחסים בין אדון ועבד.
 הסובייקט, שדר בשפה והנו שסוע בשל היותו לא מודע למקורות המחשבה שלו -אינו אדון. עבור לאקאן המצאת הלא מודע היא הcaritas של פרויד כי הרי זאת המצאה שמשחררת את האדם מההכרח של ההתנגשות בין תודעות.
הלוגיקה הלאקאנינית של הפנטסמה יכולה לעזור לנו הרבה בענין זה.


סוסנה הולר


הזמנה למפגש עם ד'ר עאדל מנאע


בעקבות הפגישות עם פרופ׳ קרמניצר בתל אביב ועם פרופ כהן בירושלים, תתקים פגישה עם ד׳ר עאדל מנאע  
בון ליר, ירושלים.
התאריך: 17 בספטמבר
השעה: 20

הנה ההגיון ממנו נבעה היוזמה הזאת:
עם פרופ' קרמניצר למדנו שהדמוקרטיה הישראלית קשורה קשר הדוק ליחסים בין יהודים וערבים בישראל. הזמנו את הלל כהן על מנת ללמוד אתו על הלאומיות הפלסטינית והאידאלים שלה.
חברים העירו על כך, בצדק, שרצוי גם לפגוש אזרח ערבי לשמוע ממנו על השאלה הזאת.
כך הזמנו את ד'ר עאדל מנאע. לאחרונה יצא לאור ספר שלו הנקרא: ״נכבה והשרדות״.  ( ון ליר והקיבוץ המאוחד.) הספר נכתב בעברית.
קריאה בספר שלו מלמדת הרבה על החוויה של ערבי בארץ ועל תפיסתו את האירועים של מלחמת העצמאות ועד 1956. תפיסה שכמובן משפיעה על הראיה הפוליטית האקטואלית.

יש הרבה שאלות שאנחנו נרצה לשאול את ד'ר מנאע, ונקווה שגם הוא ישאל אותנו.
נדמה לי שמפגש כזה חיוני על מנת ללמוד איך ניתן לצאת מן המלכודת האספקלרית שבין שני העמים בארץ. הפסיכואנליזה הלכה צעד ענק קדימה עם פרויד להתרחק מהדיאלקטיקה שבנה הגל כשהמשיג את היחסים בין אדון ועבד.
 הסובייקט, שדר בשפה והנו שסוע בשל היותו לא מודע למקורות המחשבה שלו -אינו אדון. עבור לאקאן המצאת הלא מודע היא הcaritas של פרויד כי הרי זאת המצאה שמשחררת את האדם מההכרח של ההתנגשות בין תודעות.
הלוגיקה הלאקאנינית של הפנטסמה יכולה לעזור לנו הרבה בענין זה.


סוסנה הולר