22/12/16


עמיתיי היקרים, נציגי הקרטלים:
תחילתה של השנה האקדמית היא רגע מתאים להקמת קרטל, בין אם הוא מוקדש ללימודים, להכנות לקראת קונגרס ה-  NLSב-2017, או קרטל היגוי על מנת להכין אירוע מקומי או אזורי, או סמינר קשרים Knotting  Seminar, או אפילו קרטל שיחבר בין הפסיכואנליזה לבין תחום אחר.
הכותרת של קונגרס ה- NLS ב- 2017, שיתקיים בפאריס ב-30-29 באפריל, ידועה כיום לכל אחד מאתנו: אודות הלא-מודע: מקומן ופרשנותן של תצורות הלא-מודע בטיפול הפסיכואנליטי. קראנו כבר את מה שנכתב על-ידי הנשיאה שלנו, לילה מהחוב, הפותח נתיבים רבים.
השאלות אודות הלא-המודע והפרשנות מתקשרות ישירות לפרקטיקה שלנו, ונותנות לנו את ההזדמנות להתחיל בהכנות לקראת הקונגרס, שיתקיים בעוד שבעה חודשים בלבד. לפיכך, אני מזמין אתכם לעודד את היווצרותם של קרטלים חדשים "לקראת הקונגרס", אשר יסתמכו על הפיתוחים של פרויד ולאקאן, כדי לשאול אודות המקום שמוענק היום לתצורות של הלא-המודע בקליניקה האנליטית, ולבחון את תוצאות הפרשנות שלהם.
כפי שקורה מדי שנה, תהיינה מספר הזדמנויות לפרסם תוצרים אחדים של הקרטלים, ויהיה גם משהו חדש: אני שמח לבשר לכם על לידתו של עלון הקרטלים של NSL, שייקרא "4 + one". בעלון הלא-תקופתי הזה יתפרסמו כתבות קצרות (3,500 סימני דפוס לכל היותר, כולל רווחים) פרי עטם של חברי הקרטלים של החברות והקבוצות של NLS, שיוצעו דרך הפלוס אחד של הקרטלים. העבודות ייבחרו על ידי ועדת קריאה, שתתארגן כקרטל בינלאומי ותפרסם את אלה שיהיו בעלי העינין הרב ביותר, באנגלית או בצרפתית; הן לא יתורגמו, למעט מאמר המערכת. כתבות אלה לא יוקדשו לנושא הקונגרס בלבד, אלא ישקפו את חייהם המגוונים של הקרטלים של ה- NLS.
אתם רשאים להציע כבר עכשיו טקסטים אחדים ל-"4 + one", ולשלוח אותם אל: frollier@wanadoo.fr נא כתבו “Newsletter 4 plus one” בשורת הנושא בדו-אל שלכם.
ישנן שתי דרכים להקים קרטל:
- שלושה עד חמישה אנשים מחליטים לחלוק נושא עבודה משותף, ולאחר מכן הם בוחרים בפלוס אחד שלהם.
- מישהו שרוצה להיות חלק מקרטל יכול לפנות לנציג הקרטלים באזור שלו/שלה, והנציג יסייע לו להצטרף לקרטל בהתהוות.
כמן-כן, ה-NLS מציע גם ארגון קרטלים אלקטרוניים, שיתנו את האפשרות להרכיב קרטלים מעבר לגבולות של החברות והקבוצות. חשבו נא גם על השימוש בסקייפ, שעשוי לעודד אינטראקציות. נציגת הקרטלים של ה- NLS יכולה גם לחבר ביניכם לבין אנשים אחרים המחפשים קרטל. לאחר מכן, הזכירו נא את שפת העבודה שלכם (אנגלית, צרפתית, או שתיהן).
נא הזכירו לכל הפלוס-אחד לרשום את הקרטלים החדשים, וגם את אלה שממשיכים לשנה שנייה, כדי שיוכלו להופיע בקטלוג הקרטלים 2017-2016 (כל קטלוג מכסה שנה אקדמית אחת).
על הפלוס-אחד לרשום את הקרטל שלו לפני דצמבר 2016 באתר ה- NLS: http://www.amp-nls.org/page/fr/32/dclaration-de-cartels (ראו נא את המסמך המצ"ב).
אודה לכם אם תיידעו אותי במועד הנ"ל, על מנת שאוכל לאשרר את ההרשמה.
אל נא תהססו לפנות אלי בכל שאלה שתרצו לשאול.
המידע הכלול בדו-אל זה יופץ גם בין כל חברי האגודות או הקבוצות שלכם.
בברכה,
פרנק רולייה, נציג הקרטלים של NLS
תרגום: סולי פלומנבאום

עריכה:    אחינעם מצר-גור  
6/12/16התמיכה והטיפול באוטיזם
 Prise en charge de l'autisme
כן לחופש בשיטת הטיפול
לא לאיסור על הפסיכואנליזה

אדוני היושב-ראש של האסיפה הלאומית, גבירותי ורבותי חברי האסיפה.
אנחנו רוצים להסב את תשומת לבכם אל הנטייה הקוטלת חירות שבהצעת ההחלטה שהוגשה על ידי מר Fasquelle ועוד תשעים ושלושה חברים של האסיפה הלאומית ב -13 באוקטובר 2016, הקוראת לממשלה "לקדם טיפול באוטיסטים בהתבסס על ההמלצות של הסמכות הגבוהה לבריאות (הסגל"ב)", וגם מזמין "לגנות ולאסור פרקטיקות אנליטיות לכל צורותיהם כפי שהם אינם מומלצים על ידי הסגל"ב ". אנחנו מאוד מופתעים כי הצעה זו באה בעקבות התערבותו של נשיא הרפובליקה, אשר בכנס הלאומי על הנכות מה-19 במאי 2016, אחל שתכנית האוטיזם הרביעית  תהיה זו של "הפייסנות והאיחוד. מכיוון שאנחנו צריכים לקבל את כל התשובות ואת כל התגובות המתאימות ביותר, ללא דעות קדומות וללא רצון לכפות פתרון אחד על פתרון אחר".
נהפוך הוא, הדגש של הצעת החלטה זו היא לאמץ עמדה פוליטית קיצונית בתחום מורכב, המתאפיין בנתונים מדעיים המאפשרים רק המלצות מאוד זהירות.
הצעה זו מבצעת בבירור פעולת הסחה מהמלצות של ה -הסגל"ב בשלוש נקודות לפחות:
- ברצון להפוך את ההמלצות לפקודות.
- בקביעה שהשיטות שהוצעו תקפות מבחינה מדעית.
- בטענה כי הפסיכואנליזה תהיה ברשימת השיטות שאינן מומלצות, זאת כאשר הסגל"ב הביע דאגה, בהעדר הסכמה בין מומחים, לגבי הרלוונטיות של הגישה הפסיכואנליטית, ודרג אותה ברשימה של השיטות הלא קונסנסואליות. אך לא קונסנסואליות אינה אומרת בהכרח לא מומלצות.
כולם יודעים כי הדיון על האוטיזם הוא בעל מורכבות גבוהה ביותר. משמעותו משתנה על פי המהדורות של ספרי הלימוד בפסיכיאטריה, ומחקרים שונים  אינם מסוגלים להסביר למה התפשטותו נראית כמגיפה בעשורים האחרונים, בו בזמן שהם נשארים זהירים מאוד כאשר הם מביעים את דעתם  על איכותם של הטיפולים החינוכיים. קיימת הסכמה בספרות המדעית הבינלאומית כי הטיפולים המומלצים סופרים יותר כישלונות מאשר הצלחות - בשנים האחרונות המטא-ניתוחים מגיעים בקושי ל- 50%. אי לכך, על מה מתבססת הצעת ההחלטה הזאת  בכדי לפסוק בבעיות שבהן מומחים נמצאים באי-ודאות גדולה?
חברי הפרלמנט החתומים סבורים שישנן "גישות בעלות תוקף מדעי אשר הוכיחו את יעילותן".  הסגל"ב היה הרבה יותר זהיר. בשלוש השיטות המומלצות (ABA, TEACCH ודנוור), הסגל"ב רואה כי רק ABA ודנוור משיגות "הנחת יעילות" מדרגה  ב', והשלישית היא בעלת רמה נמוכה של ראיות (דרגה ג'). אף לא אחת משלוש  השיטות מגיעה לרמה א', זו של תוקף מדעי. יתר על כן, תכנית דנוור, המומלצת על ידי הסגל"ב, מבוססת בחלקה על מושגים פסיכואנליטיים של מ. מאהלר. אם כך איזה מינון של פסיכואנליזה הופך פרקטיקה מסוימת לאסורה?
חברי הפרלמנט החתומים מתעלמים מהעובדה כי הפדרציה הצרפתית לפסיכיאטריה, שעליה יש להם ביקורת, אינה מכריע לגבי הפסיכואנליזה עם אוטיסטים, ולעומתם היא נשארת מחויבת לחופש הבחירה של טיפולים. עצם העובדה שהמדינה באה להתנגד לעיקרון זה על ידי לקיחת צד בדיונים המדעיים הוא דבר חסר תקדים במשטר דמוקרטי, ואינו יכול אלא להזכיר באופן אכזרי סטיות טוטליטריות.
הרצון להפוך "המלצות" לבעלות אופי וכוח מחייב וחוקי, אינו יכול אלא להתעלם מהעובדה שבתחום הבריאות, האמיתות של היום יכולות לא להיות אלו של מחר. זה יוביל להקמת מכשול בפני כל ניסיון לקדם את הידע על הטיפול של אוטיזם, שנכון לרגע זה הינו חלקי ולא בטוח. המאמצים להקפיא את הידע אינם תורמים להתקדמות.
גבירותי ורבותי, הזמן דוחק להשמיע בתחום רגיש זה את קול ההיגיון ולתת לאנשי המקצוע המעורבים במשך שנים רבות בטיפול ותמיכה של אנשים אוטיסטים, ילדים, מתבגרים ומבוגרים בתחומי הפסיכיאטריה של הילד ומוסדות-חברה רפואיות, להמשיך במשימה שלהם באקלים של שלווה ושלום בשיתוף עם ההורים ועם הקהילה החינוכית כולה.
גבירותי ורבותי חברי האסיפה, הריבוי והפלורליזם בהכשרה ובפעולה היה מאז ומתמיד המצפן של הפוליטיקה של בריאות הציבור, כדי להציע למשפחות ולמטופלים בחירה נהירה וחופשית עבור הטיפול והליווי. הצעת ההחלטה זו בעצם מבטלת את הכיוון הזה, ומסיבה זו, אנו קוראים לכם שלא לתמוך בה.

תרגום : סמואל נמירובסקי