חברי ג'יאפ
e

הברי הגיאפ
Members of the Giep-NLS


AMIT SELBST Dafna, NLS
                  BENOZIO Ruth, NLS
BAUMAN Gina
BARNETT Nathan
        BERGOVOY Diana, NLS
         BICHOVSKI Omri, NLS
            CAROZ Gil, NLS
CASTEL Orna
         DAHAN Gabriel, NLS
        EDELSTEIN Sari
        ELAD Vera
         ELBERBAUM Yotvat, NLS
         FELD-GROAG Annette, NLS
         FLOMENBAUM Zully,  NLS  
         FRIED Anat, NLS
                       GRAIVER Mabel-Alicia, NLS
        GUESSER Nehama
HAKLAI Avinoam
        HARARI Ilana
       HULER Susana, NLS
       IDDAN Claudia, NLS
KLUGMAN Amir
        KUKIERMANN Patricia
         LIEBER Shlomo, NLS
         MAUAS Marco, NLS
         MEZZER -GUR Ahinoam, NLS
         MIGLIN Perla, NLS
                  MYSZKIN Sergio, NLS
        NASHILEVICH Netta
         NEMIROVSKY Samuel, NLS
        NEUMANN Ziv
        PERY Tsipi
        PORAT Hadar
        RABIN Ilana Tova, NLS
          RYBNICKI Avi
         SBEIT Khalil, NLS
SHALIT-COHEN Liat
SHAPIRA Hamutal
                  SHARON-ZISSER Shirley,NLS
         SHEIN Malka, NLS
                  SINGER Liliana, NLS
         SOMMERFELD Eliane
       TSIVONI Yair
VOGEL-VALK Ilana
        WARSHAVSKY Rivka
         WEINSTEIN Galia
WEILTammy
         WEISS Orit
         YAKOBOWITZ Tamar
                 ZIFMAN Nessya, NLS
        ZVILI -COHEN Sharon, NLS


וו