21/4/18

"סמינר קשרים" מפגש שיח בנושא הקרטל אסיפה הכללית

SAVE THE DATE!!


"סמינר קשרים" מגיע ארצה!!   ו"מפגש שיח" בנושא הקרטל,

בתאריך 11.5.18יום ו' בשעות בוקר עד 16.00 אח"צ, יתקיים "סמינר קשרים", עם האורחים
פרנק רולייה, מזכיר הקרטלים בוועד של ה NLS, ונטלי וולפינג, חברת NLS המגיעה מברלין.
מהארץ יציגו מקרים, גדעון בקר ואמיר קופרשמידט.

במוצאי שבת, 12.5.18, משעה 17.30, פרנק רולייה יקיים איתנו מפגש שיח בנושא הקרטל סביב שאלות של החברים.

באותו יום, בשעה 20:00, תערך האסיפה הכללית, אליה מוזמנים חברי הג'יאפ.

הזמנות מפורטות יישלחו בהמשך


הרצאה ודיון עם הרווה קסטנהשמחים להזמין אתכם להרצאה ודיון עם הרווה קסטנה , Hervé Castanet ,חבר בECF וAMP ומנהל  הCPCT במרסיי ,
בנושא: “למול הסובייקטיביות של זמננו, מה תהא ההכשרה  של האנליטקאי היום?: אתגרים קלינים ופוליטים” 
הערב יתקיים ביום חמישי ה26.4.18 בשעה 19.30, במכון הצרפתי, רוטשילד 7 ,תל אביב .
הרווה קסטנה ידבר איתנו על ההכשרה של האנליטיקאי היום ועל מקומו ב"עיר".

פרטים נוספים יישלחו בהקדם. 
עלות כניסה 35 ₪
ועד הגיאפHervé Castanet : Face aux subjectivités de notre temps, quelle   formation pour le psychanalyste aujourd’hui ?
Enjeux cliniques et politiques

CONFERENCE    Jeudi 26 avril 2018, 19h30  
Institut français de Tel Aviv

Soirée organisée par le GIEP-NLS (Société Israélienne de Psychanalyse de la Nouvelle Ecole Lacanienne) en partenariat avec l’Institut Français d’Israël.

Hervé Castanet est auteur d’une vingtaine d’ouvrages de psychanalyse sur la clinique de l’homosexualité, de la psychose, de la perversion et des nouages de l’art, la littérature et la psychanalyse.
Il dirige également de nombreux ouvrages collectifs pour penser la clinique autrement, notamment à partir du dernier enseignement de Lacan.                                                                         Par ailleurs, Il est fondateur et directeur de la revue Il Particolare, qui publie de la poésie, des textes sur l’art et des articles de théorie critique. Il est coordinateur de la Section clinique d’Aix-Marseille (dispositif d’enseignement clinique sous les auspices du Département de psychanalyse, Université Paris VIII), et directeur du Centre psychanalytique de consultation et traitement Marseille-Aubagne.
Hervé Castanet nous entretiendra de la formation du psychanalyste de nos jours, et de sa place dans la Cité.

PRATIQUE                                                                                                                                                                         Hervé Castanet : Face aux subjectivités de notre temps, quelle formation pour le psychanalyste aujourd’hui ? Enjeux cliniques et politiques
Jeudi 26 avril 2018, 19h30
En français, traduction consécutive en hébreu
Institut français de Tel Aviv - Rothschild 7
RESERVATIONS
Entrée : 35 NIS / Carte membre : 15 NIS
En ligne : 
ICI
Par téléphone : 03-7968000
Par email :
 j.kestenberg@ambfr-il.org
http://institutfrancais-israel.com/wp-content/uploads/2012/10/footer.png