19/2/15

שאלה של הדרכה לא בלי אסכולה- שרון זוילי- כהן
Claude Monet


 בין הנתיב של אנליטיקאי כתוצר האנליזה שלו ואנליטיקאי על סמך הפרקטיקה שלו ופועלו אין קשר ישיר ומונח מראש.
האסכולה, כפי שמכוננת על בסיס הפרוצדורה של הפאס, נשענת על אי-יחס זה.
בשבילי, ברגע מסויים, הצטלבו הנתיבים. מה שהוא לא בלי קשר למקום דומה שתפסו עבורי האנליטיקאי/ת והמדריכ/ה.

אריק לוראן, ב "הכשרתו של הפסיכואנליטיקאי"[1], ממליץ לנו ללכת להדרכה אצל שני מדריכים שונים - איך אפשר לקרוא המלצה זו? על מה היא מצביעה?
המלצה זו ניתנה על ידי לוראן בזמן שכיהן כנשיא ה- EEP, ולהערכתי היא נוגעת בין השאר  לעובדה שהדרכה היא חובה לא עבור הסובייקט, כי אם עבור האסכולה, לעובדה שזה מתוך השיח האנליטי עצמו שנובע האיווי לתבוע הדרכה .
שם, בנקודה בה איווי וחובה נפגשים, לוראן ממקם את האחריות של האסכולה בהכשרה שהיא מעניקה 2. ב- "הצעת אוקטובר" לאקאן כותב: "הפסיכואנליטיקאי אינו מקבל את הסמכתו אלא מעצמו בלבד... דבר  זה אינו עומד בסתירה לכך שהאסכולה נותנת ערבותה לכך שאנליטיקאי צומח מהכשרתו". 3

אפשר לומר שזה נוגע בעצם העובדה שמדובר בשיח עם אפקטים – אפקטים מרחיקי לכת- ושזה הודות לאנליזה שלך עצמך, שאתה ממקם עצמך במקום של הסוכן של שיח זה.

מה זה אומר להמליץ לנו? מה זה אומר הדרכה שלהם? שלנו? דווקא השימוש הזה בריבוי ,באופן פרדוקסאלי מאפשר לחוש משהו, על מה מדובר בעבודת אסכולה, שהיא של אחדים.
המלצה זו הינה אופן מסוים לטפל בשדה של הנחת הידע, הווה אומר למקם את הפסיכואנליטיקאי בתמונה.
"הפסיכואנליטיקאי בתמונה"4 - כותרת משנה במאמרו של מילר, מאפשר ללכת צעד נוסף עם ה"שלנו" ושלהם"[2]


יש מי שיודע, הוא בתמונה אודות יחס ישיר בין המטופל למטפל. יחס של הוצאה- הנגדה" זה שלו (של המטופל)} – זה שלי (המטפל, }או יחס סיבתי "זה שלי - כי זה שלו"
או האנליטיקאי בתמונה , כפי שמילר מציע עם וולסקז ב "לאס מנינאס", אותו ניתן למקם, אם הוא נלקח בחשבון בשיסועו.
ועוד  אומר, על האנליטיקאי לצייר עצמו אל תוך התמונה הקלינית. המלצה נוספת, אותה ניתן לקחת בחשבון.

מהו אותו צמיד שהבטיחה להכין לי אורה, בסוף לא מוצלח של טיפול?
מה שמאפשר לי למקם את הצמיד הזה הוא הקריאה שלי אותו. החל מההתערבות שלי והאפקטים שלה. זאת אומרת החל מההכשרה שלי.
זה הפירוש שלי לאנליטיקאי בתמונה. לאתיקה שלוקחת בחשבון את הסובייקט החל מהאופן בו נשמע.


Miller J-A, Speaking through one's body, Hurly Burly 11, May 201441]  לוראן, הכשרתו של הפסיכואנליטיקאי, אלף ,1 1996.
2ההדרכה שלהם, וזאת שלנו, אריק לוראן,

3 הצעת אוקטובר  על הפסיכואנליטיקאי של האסכולה, פורסם בפסיכואנליזה 10, תרגום אילנה רבין
[2]