25/11/12

הזמנה למפגש שיח עם דומיניק הולבוט


ג'יאפ  NLS
החברה הישראלית באסכולה
הלאקניאנית החדשה בפסיכואנליזה


לחברי ג'יאפ
שלום רב,


הזמנה

מפגש שיח   -  Conversation

הינכם מוזמנים למפגש שיח עם Dominique Holvoet  ו-  Yves Vanderveken
                   
המפגש הינו ביוזמתו של Dominique Holvoet

נשיא של ה- NLS

המפגש יתקיים  ב-מרכז למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל


ביום שבת הקרוב 1 בדצמבר 2012 בין 10:30 ל- 14:30

ברחוב ביאליק 26 תל אביב בברכה
סמואל נמירובסקי
ועד הג'יאפ