4/9/16

מפגש ראשון האסכולה parlêtre

מאמרים לקראת המפגשים הקיציים
האסכולה 
parlêtre
מפגש ראשון
יום שלישי הקרוב, 6 בספטמבר

במהלך חודש ספטמבר נקיים שלושה ערבי שיח לקראת יום העבודה והאסיפה הכללית בנוכחותה של ליליה מג'וב, נשיאת ה- NLS.
"האחר הוא הגוף" מביא את הגוף כמקום בו מרגישים אפקטים, תשוקות. זה הגוף במובן שמעניק לו שפינוזה. הקהילה היא גוף חצוי על ידי תשוקות, parlêtre.

בערב הראשון קלאודיה אידןAME  , תפרוש שאלה שמעניינת אותה. מה מקומו של ה"כיבוש מחדש" כרגע של בדידות בהכשר המתמדת של האנליטיקאי. מצורף מבחר של קטעים של טקסטים מאת פרויד ולאקאן שקלאודיה בחרה.
בנוסף תקראו "מדינה, חברה ופסיכואנליזה", החל מתת כותרת 3 "הפסיכואנליזה ואופן ההוכחה שלה" ועד סוף המאמר.


רח' דב הוז 30, תל אביב
אפשרויות לחניה:
 -דיזנגוף סנטר
 -מגדל פרישמן, פרישמן 46
 -פרישמן 28 פינת דב הוז