18/5/17

פיקוח נפש: נהלי הדיווח של הרפורמה בבריאות הנפש כפנאופטיקון- אורנה קסטל

 

פוליטיקה היא פיקוח נפש בכפל משמעות. מתערבת בכל היבט של חיינו כדי להושיע מהכאוס ופוקחת עין על מעשינו. אני/אחר כמעט כל יכול. מצורף קישור למאמר דעה המציע הצצה להיבטים מעוררי דאגה על מצב מוסדות בריאות הנפש תחת חווית יד הרפורמה. אני מעריכה שיש בזה רלוונטיות ואקטואליות לגבי רבים. במצב עניינים זה הנפש היא זו שצריכה לפקוח: פן אופטיק און: ההיבט של הכוח במבט הוא תמיד במבט של הנפש. קידמה (progress) אינה קיימת אלא במובן של ״התקדמות לקראת האמת״ (לאקאן, כתבים), ומתקיימת משום כך בתהליך האנליטי, בשונה ממצב קבוע של סינכרוניות (קיום בו בזמן) שנשארת בצורתה לאורך ההיסטוריה. הנפש והפוליטיקה נותרו פרימיטיביות לעומת הקדמה הטכנולוגית ולאור זאת, אפשר לומר, הטכנולוגיה מרחיקה מהאמת. הרפורמה שמשויכת לקדמה טכנולוגית משום כך, מתנגדת לאמת שהיא כולה בבניית האמת של האיווי הפרטיקולרי.