3/7/17

שקלא וטריא בירושלים
אחרי המפגש שהיה לנו עם פר קרמניצר, התבהר לנו שהאפשרות לקיום הדמוקרטיה שלנו כרוכה בקשר הדוק לגישה ולמחשבה שלנו על הפלסטינאים. הרי הכיבוש אינו משפיע רק על הוויתו של הנכבש אלא גם על הוויתו של הכובש. לאורך השנים התעוררנו לעובדה שיחד עם הגבורה שבהקמת מדינת היהודים ושמירה עליה מפני איביה, תוצאות המלחמות כלל וכלל לא חד משמעיות. הנצחון הביא אתו את הסכנות שבכח. את אובדן הענווה.

בצעד הבא שלנו בשקלא וטריא על פסיכואנליזה ופוליטיקה יהיה מפגש עם פר הלל כהן על אודות הלאומיות הפלסטינית והאידאלים שלה. נדמה לנו שיחד אתו נתקדם בהבנה של עצמנו על ידי על ידיי הבנת האחר אתו היחסים שלנו מורכבים ומסובכים.