27/7/17

zero Abjection Democratic International Group

הנכם מוזמנים לערב השיח האחרון של שנת העבודה הנוכחית בג'יאפ, שיוקדש ל "זדיג"
(ero Abjection Democratic International GroupZ), ולסוגיות שהוא מעלה במקומותינו.
זדיג נמצא בהתהוות באופנים שונים במקומות שונים. הלוקאליות והשפה, בין היתר,מציפות שאלות שייחודיות לקהילה בארץ.
שאלות אפשריות לדיון: מהם התנאים המקדימים להרחבה זו של הפסיכואנליזה במקומותינו, איך ניתן להמשיך את השיח שהתחיל בקהילה המקומית, מה הקשיים שהיזמה מציפה ומהם דרכי הפעולה שיכולים להיווצר משיח שכזה?
נשמח שתכתבו אם עולות שאלות או הצעות נוספות למפגש,
נפגש במוצ"ש 29.7, ב 19:30
ב "נסיך הקטן" -קינג ג'ורג' 19 פינת רחוב רש"י, (חניה מומלצת בחניון הדיזינגוף סנטר)