17/9/17

מהקליניקה אל התקופה ובחזרה
יום עבודה בג'יאפ עם אורחי קרטל בינלאומי -   20/10/17

"מי שאינו יכול לפגוש באופק שלו את הסובייקטיביות של זמנו, מוטב לו שיוותר עליה.  שכן כיצד הוא יוכל להפוך את הווייתו לציר של חיים רבים כל כך, הוא, שאינו יודע דבר על הדיאלקטיקה ההופכת אותו למעורב בתנועה סמלית עם אותם חיים?" ( לאקאן, 1953)
מיגל בסולס  מציע "לפעול עם הרברסביליות של המושג 'הסובייקטיביות של התקופה' , ולהבחין בכך שהיא עצמה הסובייקט של ההתנסות האנליטית. הוא מתייחס לציווי האתי לפי הניסוח הפרוידיאני: 'היכן ש'זה' היה, על האני לבוא ולהיות'  (' Wo es war, soll ich werden ').  היכן שנמצאת הסובייקטיביות של התקופה, שם צריך האנליטיקאי להיות.  הוא צריך ללכוד את האפקטים של הסובייקטיביות של תקופתו, ולהתאים את עצמו אליהם.  מאידך, העניין הוא להבחין במסקנות שאליהן אנו מגיעים כתוצאה ממה שאנו שומעים בהתנסות האנליטית, כדי לענות ברגעים מסוימים על מבואות סתומים בציוויליזציה.
זה בפרטיות של יחס ההעברה האנליטי ושל החדר הטיפולי, שמופיעה הסובייקטיביות בצורה ברורה ומדויקת. משתמע מכך,  שאם האנליטיקאי יסיק מסקנות ברורות באשר למה שהיא הלוגיקה של ההעברה ושל הסימפטום בפרקטיקה האנליטית, זה יוביל אותו באופן מידי לנקוט עמדה בסובייקטיביות של תקופתו, בתחומים החברתי והפוליטי, וגם בשדה של הציוויליזציה והתרבות". (בסולס, 2014)
ביום זה אנו מאד שמחות לארח קולגות מוינה, שיגיעו אלינו ויציגו את עבודתם בקרטל בינלאומי, שתהווה חלק משמעותי מהיום.
בנוסף לקרטל הבינלאומי, נקיים פאנלים של דיון ושיח סביב וינייטות של חברי הקהילה.
אנו מזמינות אתכם  להיות שותפים לעבודה ולשיח סביב הנושא המרתק שנבחר להוביל את היום  "מהקליניקה אל התקופה ובחזרה".
אנו מבקשות מהמעוניינים לכתוב ולהציג וינייטות קצרות (עד עמוד אחד),  לפנות עד יום חמישי (21/9) אל מארגנות היום:
סולי פלומנבאום – zuleflo@gmail.com, ותמי וייל tammy.weil@gmail.com

בברכה,
סולי ותמי, בשם ועד הג'יאפ