12/3/18

"קרטליניקה תחת העברה"
"קרטליניקה תחת העברה" – סדר יום

16/3/18


09:30-10:00 התכנסות והרשמה

10:00-10:15 דברי פתיחה - סולי פלומנבאום

10:15-11:30 :
טקסט :   קרטל: One (Un) Case / Une-Bevue - שלמה ליבר
מקרה קליני: About the approach to "Psychotic Love" - קלאודיה גונדקר                                        
דיון  

11:30-12:00: הפסקה 

12:00-14:30 :
From "It drives me crazy“ to "Maybe something un-rhymed in me“מקרה קליני:  
קרין ברונר                         

          כאירוע גוף – אורית וייס  Une Bevue  מקרה קליני:
דיון

מקרה קליני:  זוג וגורלותיו - תמר יעקובוביץ'
מקרה קליני: קורקינט - דורית לב גולדברג
דיון