20/3/18

"פולמוס בישראל"

חברים שלום

לקראת הופעתו של גיליון מס' 2 של "פולמוס בישראל" , שנושאו הזר 
שמחים להזמין לערב  "פולמוס בג'יאפ"
בשל ההפגנה כנגד הגירוש המתוכננת למוצי יש בת.א., המפגש יתחיל בשעה 17.30במקום 19.30

 הזמנה ותוכנית מצורפים

בברכה
וועד הג'יאפ


וועד הג'יאפ