15/9/14

לחברי הג'אפ , לעמיתים ולמשתתפים של המוסדות הקליניים שלום


 לחברי הג'אפ , לעמיתים ולמשתתפים של המוסדות הקליניים שלום


החל מה-22.07.14 אני אחראית על מזכירות הקרטלים של ה- הג'יאפ. בחרתי  לארגן את העבודה בארבעה כיוונים:
1.      חקר של מצב הקרטלים בארץ ובעולם.
2.      תרגום של מאמרים רלוונטים לעבודת הקרטל.
3.      עידוד להשתתפות בקרטלים.
4.      יצירת צוות שיעבוד ביחד אתי לחיזוק הקרטלים.

להלן סיכום קצר לגבי משמעות הקרטלים[1]  (מתוך הבלוג של הAMP)

מה זה קרטל?
הקרטל הינו מנגנון עבודה ייחודי שהציע  לאקאן עבור אותם אנשים שעובדים בפסיכואנליזה וגם עבור אלה שבכוונתם ללמוד את התחום.   ההמצאה הלקאניאנית הזאת לוקחת בחשבון שכל קבוצה באשר היא יש אפקטיים שליליים ולכן יש לפרק אותה בשלב מסויים.

איך נבחרים חברי הקרטל כדי שיתפקדו?
כל אחד מציע עצמו לקרטל והקבוצות נוצרות סביב נושא משותף, כל חבר בקרטל בוחר לעצמו תת-נושא או קוו מחקר משלו.  המפגשים מתקיימים בקצב שנקבע ע"י המשתתפים שנקראים "קרטליזנטיים".

ה-"פלוס אחד"
הוא נבחר ע"י הקרטליזנטיים.  ה-פלוס אחד" הוא האחראי על הגדרת הנושא או הקו של כל אחד מחברי הקרטל, על התנהלות השיח ועל גורל העבודה של כל אחד מחברי הקרטל. תפקידו הוא חיוני על מנת לתמוך בעבודה של כל אחד מהקרטליזנטיים, על מנת להתמודד עם משברים וכדי לשמור על המרחק בין הידע והאמת. ה-פלוס אחד" הופך גם למקשר עם האסכולה כאשר הוא מאפשר תצוגה של תוצרת הקרטל.

נושא העבודה
יצירת הקרטל היא הזדמנות כדי שכל אחד יבחר נושא או קו עבודה משלו: קריאת סמינר, עיבוד של קונספט או מקרה מסוים, חיבור של הפסיכואנליזה עם תחומים אחרים, וכדומה. ל-"קו" של כל אחד יש להוסיף נושא משותף שיעניק לקרטל כותרת  ותחת אותו שם הוא יוכל להיות מוכרז באסכולה.
)
התוצרת האינדיבידואלית העצמית
תוך כדי התהליך ובסוף התהליך כל משתתף עובד לפי האיווי שלו. למעשה אין בקרטל  תוצר קולקטיבי- כל אחד עושה את העבודה שלו, אף על פי שחלק מהקריאה יכולה להיות משותפת. כל אחד הוא אינדיבידואל בתוך הקבוצה, לכל אחד יש יחס אישי לפסיכואנליזה, וכל אחד משנה את תפיסתו בצורה שונה ביחס לפסיכואנליזה בהשפעת הקרטל.

הצגת העבודות
את תוצרת הקרטל אפשר להציג  בימי עיון של הקרטלים, אשר הם ההזדמנויות להוציא לאור את העיבודים השונים. אפשר גם לפרסם עבודות שונות ומיוחדות בפרסומים של ה-"שדה הפרוידיאני"

פרוק הקרטל
הקרטל לא יכול להתקיים יותר משנה או שנתיים. בסוף תקופה זאת יש לפרק אותו. מסקנה הכרחית זאת מאפשרת למנוע את האינרציה של קבוצות עבודה שמנציחות עצמן לנצח וחוסמות עלייתו של ידע חדש אצל הסובייקט. הקרטל היום
הניסיון שהצטבר מאז המצאת המנגנון המוסדי הזה מוכיח את פריונו  בקריאת טקסטים, בלימוד קונצסטים הבסיסיים ובחקירה הקבועה בפסיכואנליזה. הקרטל הינו לכן אמצעי לעיצוב הפסיכואנליטיים ומרכיב בסיסי במקורות הפרוידיאניים.

מודלים של קרטלים
הקרטלים המקובלים הם כדלקמן:  אקספרס (בעל זמן נקוב, יעד מדויק), מסורתיים (1 + 4), מורחבים, מ-6 עד 20 משתתפים,  בעלי יותר מנושא אחד כמו למשל פסיכואנליזה ואמנות, פסיכואנליזה ומדע, וכו' , אינטר-פרובינציאלים או בינלאומיים שמורכב מעמיתים ממקומות שונים המעוניינים לחקור נושא מסוים.להלן הצעת העבודה לשנה הנוכחית

שלב ראשון  (הנוכחי), הסבר על הקרטלים הקיימים עד היום, הצגת מודלים שונים של קרטלים הפועלים היום ופרסום תרגומים מתוך ספרות על קרטלים בבלוג של הג'יפ, מיפוי קרטלים הפועלים בג'יפ בשנת 2014.

להלן המיפוי:

בשנת 2014 פועלים שלושה קרטלים רשומים ב-NLS  פלוס עוד אחד נוסף שכבר התחיל לפעול ויירשם בקרוב.
2015-2016

הקרטלים הרשומים:

קרטלים רשומים באתר של הנלס
Cartel 9 - Jacques Lacan - "Je Parle Aux Murs": Traduction
FARCHI NOA (plus-un)
noa.farchi@gmail.com .
BASOK YISHAY
yishaybasok@gmail.com .
BERNAT NATHAN
natibernat@gmail.com .
NASHILEVICH NETTA
netta.nash@gmail.com .
NEMIROVSKY SAMUEL
nmrvsky@yahoo.com .
WEINSTEIN GALI 


Cartel 38 - The Other Side of Psychoanalysis - Reading Seminar XVII
 CAROZ GIL (plus-un)

 Beyond the Oedipus: What kind of master? Au delà de l'Oedipe: quel maître?
BERNAT NATHAN –

What is the applicability of Miller's guidance towards S1 in the various discourses?
BERSHADSKY ROSTIK

 What are the possible forms of intervention towards the hysterization of discourse and the rising up of desire within the conceptualization of four discourses?
avinoamhaklai@gmail.com The Place of the Body in 4 Discourses
 NASHILEVICH NETTA 
Theory of the Cuts - what happens in the transition between discourses, and how to identify a cut?
WEINSTEIN GALI 71 weinsteingalia@gmail.com How to master (a) discourse?


Cartel 2 - Ordinary Psychosis and the Body
Shanahan Florencia (plus-un)  florenciashanahan@gmail.com
Ordinary psychosis and rigid hysteria in relation to the body

Flomenbaum Zully
La croyance et la psychose ordinaire. Rapport avec le sinthome: labilité et corps.

 Litten Roger
 roger.litten@gmail.com
Sinthome and body event in ordinary psychosis

Premazzi Beatriz
Entre transparence et impossible absence, le sujet féminin dans la psychose ordinaire

Vitto Mariela Veilingstraat
The transsexual and the body
Cartel 17 - Le Corps Parlant 


Samuel Nemirovsky (plus-un)
Le parletre comme reste de la structure 

Ariel pilewski Dostai

Trauma and the speaking body

 Naama Cifrony
Chi Kong with Lacan: How does the practice of the Chinese Medicine heal - from a Lacanian perspective

 Noemi Baroth Harpaz 
La coupure et le parletre 

Robin Press Dostai
The speaking graph 

Zully Flomenbaum
Zuleflo@gmail.com
Des événements de corps doivent-ils être interprétés

Express cartel 

I) Ethique et la formation du psychanalyste
Cartel 1 -
Towards Dublin: Discreet signs in Ordinary psychosis. Clinic and treatment.
Malka Shein (plus-un)
 97 Haegoz st.
4994500 Neve Yarak
 Israel
 972505860353 sheinmalka@gmail.com
 Passing from the Sofa to the Couch, the Clinics Teaches.

Ahinoam Mezzer Gur Hakeren
12/1 3752120 Karkur Israel
+972507519033 mezergur@zahav.net.il
"A disturbance that occurred at the innermost juncture of the subject's sense of life"

Anat Fried
 8 Halamed-He 53403
Givataim
Irsael
 982508533324 Franat54@gmail.com
Signes discrets dans les psychoses ordinaires et la question de la formation en psychanalyse 
ם להיות חברי GIEP, הפלוס-אחד חייב להיות חבר ב-NLS


והשלב השלישי  הקמת צוות מצומצם שיארגן פעילויות   לקרטלים, כגון איסוף חומרים, יום  הפקט יוםעיון להצגת התוצרי עבודת הקרטלים , כתיבת חומרים חדשים לכלל החברים, ועוד רעיונות שיעלו תוך כדי עבודה משותפת.


מאחלת הצלחה לכולנו 

סולי פלומנבאום
מזכירת קרטלים – ג'אפ
מחפש קרטל: zuleflo@gmail.com[1] cuatromasuno.eol.org.ar/Catalogo-de-Carteles.asp